Block: 838951 Hashrate: 1246.29 MH/sec Supply: 5,870,181,416 NIM Time: 15:12:11 UTC

Recent Transactions | Top Transactions | Top Fees

Recent Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
838890 Nov-20 14:17:28 KuCoin Hot NQ47 L9LC 1Y9V... 557,327 NIM 0.00138
838855 Nov-20 13:47:21 NQ86 G3N3 GGYG... HitBTC Hot 318,000 NIM 0.002
838852 Nov-20 13:43:37 NQ77 RAF6 GY2E... NQ86 G3N3 GGYG... 318,000 NIM 0
838810 Nov-20 12:51:09 HitBTC Hot NQ47 MPUF 2TUU... 5,653,675 NIM 0.002
838796 Nov-20 12:39:35 HitBTC Hot NQ26 54BS XSL0... 548,678 NIM 0.002
838670 Nov-20 10:30:27 KuCoin Hot NQ83 TM8L HTAK... 442,509 NIM 0.00138
838666 Nov-20 10:24:14 NQ31 H5V1 CAYF... HitBTC Hot 219,580 NIM 0.002
838664 Nov-20 10:19:43 NQ42 7BMY H29P... NQ31 H5V1 CAYF... 219,361 NIM 0 3011e8558be16321e8ab3c5d513b98fb4ea15426b36e1452efbed7ce3e19e6e2
838622 Nov-20 09:42:18 NQ05 H4DJ TFL8... HitBTC Hot 1,000,000 NIM 0.002
838620 Nov-20 09:40:44 NQ39 4QEH 96PD... NQ05 H4DJ TFL8... 1,000,000 NIM 0
838612 Nov-20 09:34:52 NQ26 C6R9 KMAJ... HitBTC Hot 167,200 NIM 0.002
838610 Nov-20 09:32:53 NQ62 0NRV DQM9... NQ26 C6R9 KMAJ... 167,200 NIM 0
838593 Nov-20 09:13:32 NQ26 C6R9 KMAJ... HitBTC Hot 148,100 NIM 0.002
838591 Nov-20 09:10:30 NQ70 R8SL 9B5K... NQ26 C6R9 KMAJ... 148,100 NIM 0
838353 Nov-20 05:14:03 NQ60 TK8U 3JH5... KuCoin Cold 11,000,490 NIM 0.00138
838353 Nov-20 05:14:03 NQ56 BH20 7D9Q... KuCoin Cold 303,433 NIM 0.00138
838353 Nov-20 05:14:03 NQ46 LA7Y D3F9... KuCoin Cold 203,562 NIM 0.00138
838353 Nov-20 05:14:03 NQ61 GBGC Q5JF... KuCoin Cold 111,900 NIM 0.00138
838248 Nov-20 03:28:00 KuCoin Hot NQ69 KGV3 12GV... 149,610 NIM 0.00138
838076 Nov-20 00:46:15 NQ23 XSUC JTT6... HitBTC Hot 657,000 NIM 0.002

All Time Largest Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
348795 2018-Dec-13 17:32:47 HitBTC Cold HitBTC Hot 150,000,000 NIM 0
252575 2018-Oct-07 15:01:45 NIM Activation - Cold NIM Activation 100,000,000 NIM 0.00138
288345 2018-Nov-01 12:36:24 HitBTC Hot HitBTC Cold 100,000,000 NIM 0.002
79569 2018-Jun-08 19:52:35 NIM Activation - Cold NIM Activation 80,000,000 NIM 0
523968 2019-Apr-14 21:31:57 HitBTC Cold HitBTC Hot 70,000,000 NIM 0.00276
265383 2018-Oct-16 13:09:56 HitBTC Hot HitBTC Cold 60,000,000 NIM 0.002
318438 2018-Nov-22 13:50:39 HitBTC Hot HitBTC Cold 60,000,000 NIM 0.002
108981 2018-Jun-29 08:53:27 NQ95 94TG F7YL... NQ89 QRE3 A9L3... 53,845,394 NIM 0
505846 2019-Apr-02 06:05:59 HitBTC Cold HitBTC Hot 50,000,000 NIM 0.00276
523972 2019-Apr-14 21:32:34 HitBTC Hot NQ86 CYJ2 NSTU... 42,911,900 NIM 0.002
447944 2019-Feb-20 20:56:34 HitBTC Cold HitBTC Hot 40,000,000 NIM 0.00276
49327 2018-May-18 17:07:38 NIM Activation - Cold NIM Activation 39,000,000 NIM 0
447948 2019-Feb-20 21:02:06 HitBTC Hot NQ39 DHG2 3U6R... 36,593,000 NIM 0.002
586594 2019-May-28 14:44:34 NQ39 DHG2 3U6R... NQ93 NNGY 6TYS... 36,500,000 NIM 0 Übertrag VHI Holding Bestand
447813 2019-Feb-20 18:54:46 NQ53 C6SA EBBU... NQ72 LKAP M0UC... 34,022,699 NIM 0.00276
447815 2019-Feb-20 18:56:57 NQ72 LKAP M0UC... HitBTC Cold 34,022,699 NIM 0
325954 2018-Nov-27 19:40:04 NQ88 S3QE JVPN... NQ70 KFMC 4EUL... 32,500,000 NIM 0
500755 2019-Mar-29 17:10:44 HitBTC Cold HitBTC Hot 30,000,000 NIM 0.00276
573451 2019-May-19 10:23:45 HitBTC Cold HitBTC Hot 30,000,000 NIM 0
598520 2019-Jun-05 22:25:45 HitBTC Cold HitBTC Hot 30,000,000 NIM 0

All Time Largest Transaction Fees

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
104242 2018-Jun-26 01:19:02 NQ34 N80T KJPE... NQ84 QHM1 FLBM... 1,000 NIM 1,000 NIM
632402 2019-Jun-29 14:16:12 NIM Activation - Cold NIM Activation - Cold 10,000,000 NIM 278 NIM
632390 2019-Jun-29 14:09:17 NQ88 S3QE JVPN... NQ61 TKAF JHNX... 15,000,000 NIM 276 NIM
265210 2018-Oct-16 10:27:47 NQ60 XFNN R62G... NQ61 JSEN NVUK... 50,000 NIM 10 NIM
162201 2018-Aug-05 11:07:07 NQ03 A5US R866... NQ04 FT05 CDVR... 5 NIM 10 NIM
288945 2018-Nov-01 22:52:55 NQ88 XXMQ DJR8... NQ39 397N 43CN... 1,190 NIM 2.446 NIM
172428 2018-Aug-12 14:02:19 NQ02 30DK 3Y5P... NQ19 1J9K RAAK... 1 NIM 2 NIM
12440 2018-Apr-22 23:05:31 NQ02 PVXG 8244... NQ14 6DJC 333N... 6 NIM 1.93 NIM
245142 2018-Oct-02 10:35:47 NQ88 XXMQ DJR8... NQ39 397N 43CN... 10,000 NIM 1 NIM
162074 2018-Aug-05 09:11:42 NQ03 A5US R866... NQ29 84SV YXM9... 1 NIM 1 NIM