Block: 791462 Hashrate: 1735.26 MH/sec Supply: 5,697,904,214 NIM Time: 12:15:10 UTC

Recent Transactions | Top Transactions | Top Fees

Recent Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
791454 Oct-18 12:04:36 Pool fee 0.5% > NQ55 HQG7 CXKK... 109,492 NIM 0.00138
791439 Oct-18 11:44:03 HOTBIT NQ56 BH20 7D9Q... 257,710 NIM 0.003
791416 Oct-18 11:24:35 NQ11 GTP3 PK7S... NQ16 P5C7 PSHV... 135,000 NIM 0
791369 Oct-18 10:43:14 NQ85 39DC G5MC... HitBTC Cold 2 5,000,000 NIM 0.002
791367 Oct-18 10:40:39 NQ29 61KF 8UH9... NQ85 39DC G5MC... 5,000,000 NIM 0
791367 Oct-18 10:40:39 NQ29 61KF 8UH9... NQ25 FF33 S4HS... 5,000,000 NIM 0
791306 Oct-18 09:43:06 NQ52 7NRR 8XM4... HitBTC Cold 2 735,558 NIM 0.002
791300 Oct-18 09:41:27 NQ55 HQG7 CXKK... NQ52 7NRR 8XM4... 735,558 NIM 0
791236 Oct-18 08:28:49 HOTBIT NQ29 49KL 7A4M... 125,977 NIM 0.003
791128 Oct-18 06:50:07 NQ53 MEAU 1G76... HitBTC Cold 2 233,000 NIM 0.002
791128 Oct-18 06:50:07 NQ77 57RC 0FCB... HitBTC Cold 2 185,000 NIM 0.002
791125 Oct-18 06:48:29 NQ67 H1QK MCB0... NQ77 57RC 0FCB... 185,000 NIM 0
791125 Oct-18 06:48:29 NQ81 QPE0 6802... NQ53 MEAU 1G76... 233,000 NIM 0
791113 Oct-18 06:34:30 HOTBIT NQ49 51L0 00FT... 3,064,406 NIM 0.003
791054 Oct-18 05:19:57 HOTBIT NQ56 BH20 7D9Q... 130,680 NIM 0.003
791048 Oct-18 05:14:58 NQ83 NCNT LT7E... KuCoin Cold 1,900,001 NIM 0.00138
791048 Oct-18 05:14:58 NQ56 BH20 7D9Q... KuCoin Cold 560,900 NIM 0.00138
791048 Oct-18 05:14:58 NQ77 DRSQ MAKR... KuCoin Cold 110,089 NIM 0.00138
791004 Oct-18 04:31:57 NQ91 UCN4 BFAH... HOTBIT 108,000 NIM 0.003
790992 Oct-18 04:22:32 NQ39 4QEH 96PD... NQ91 UCN4 BFAH... 108,000 NIM 0

All Time Largest Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
348795 2018-Dec-13 17:32:47 HitBTC Cold HitBTC Hot 150,000,000 NIM 0
252575 2018-Oct-07 15:01:45 NIM Activation - Cold NIM Activation 100,000,000 NIM 0.00138
288345 2018-Nov-01 12:36:24 HitBTC Hot HitBTC Cold 100,000,000 NIM 0.002
79569 2018-Jun-08 19:52:35 NIM Activation - Cold NIM Activation 80,000,000 NIM 0
523968 2019-Apr-14 21:31:57 HitBTC Cold HitBTC Hot 70,000,000 NIM 0.00276
265383 2018-Oct-16 13:09:56 HitBTC Hot HitBTC Cold 60,000,000 NIM 0.002
318438 2018-Nov-22 13:50:39 HitBTC Hot HitBTC Cold 60,000,000 NIM 0.002
108981 2018-Jun-29 08:53:27 NQ95 94TG F7YL... NQ89 QRE3 A9L3... 53,845,394 NIM 0
505846 2019-Apr-02 06:05:59 HitBTC Cold HitBTC Hot 50,000,000 NIM 0.00276
523972 2019-Apr-14 21:32:34 HitBTC Hot NQ86 CYJ2 NSTU... 42,911,900 NIM 0.002
447944 2019-Feb-20 20:56:34 HitBTC Cold HitBTC Hot 40,000,000 NIM 0.00276
49327 2018-May-18 17:07:38 NIM Activation - Cold NIM Activation 39,000,000 NIM 0
447948 2019-Feb-20 21:02:06 HitBTC Hot NQ39 DHG2 3U6R... 36,593,000 NIM 0.002
586594 2019-May-28 14:44:34 NQ39 DHG2 3U6R... NQ93 NNGY 6TYS... 36,500,000 NIM 0 Übertrag VHI Holding Bestand
447813 2019-Feb-20 18:54:46 NQ53 C6SA EBBU... NQ72 LKAP M0UC... 34,022,699 NIM 0.00276
447815 2019-Feb-20 18:56:57 NQ72 LKAP M0UC... HitBTC Cold 34,022,699 NIM 0
325954 2018-Nov-27 19:40:04 NQ88 S3QE JVPN... NQ70 KFMC 4EUL... 32,500,000 NIM 0
500755 2019-Mar-29 17:10:44 HitBTC Cold HitBTC Hot 30,000,000 NIM 0.00276
573451 2019-May-19 10:23:45 HitBTC Cold HitBTC Hot 30,000,000 NIM 0
598520 2019-Jun-05 22:25:45 HitBTC Cold HitBTC Hot 30,000,000 NIM 0

All Time Largest Transaction Fees

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
104242 2018-Jun-26 01:19:02 NQ34 N80T KJPE... NQ84 QHM1 FLBM... 1,000 NIM 1,000 NIM
632402 2019-Jun-29 14:16:12 NIM Activation - Cold NIM Activation - Cold 10,000,000 NIM 278 NIM
632390 2019-Jun-29 14:09:17 NQ88 S3QE JVPN... NQ61 TKAF JHNX... 15,000,000 NIM 276 NIM
265210 2018-Oct-16 10:27:47 NQ60 XFNN R62G... NQ61 JSEN NVUK... 50,000 NIM 10 NIM
162201 2018-Aug-05 11:07:07 NQ03 A5US R866... NQ04 FT05 CDVR... 5 NIM 10 NIM
288945 2018-Nov-01 22:52:55 NQ88 XXMQ DJR8... NQ39 397N 43CN... 1,190 NIM 2.446 NIM
172428 2018-Aug-12 14:02:19 NQ02 30DK 3Y5P... NQ19 1J9K RAAK... 1 NIM 2 NIM
12440 2018-Apr-22 23:05:31 NQ02 PVXG 8244... NQ14 6DJC 333N... 6 NIM 1.93 NIM
245142 2018-Oct-02 10:35:47 NQ88 XXMQ DJR8... NQ39 397N 43CN... 10,000 NIM 1 NIM
162074 2018-Aug-05 09:11:42 NQ03 A5US R866... NQ29 84SV YXM9... 1 NIM 1 NIM