Block: 1456287 Hashrate: 15347.34 MH/sec Supply: 7,940,926,912 NIM Time: 03:33:27 UTC

Recent Transactions | Top Transactions | Top Fees

Recent Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
1456162 Jan-24 01:52:21 HOTBIT NQ84 0HM3 4SBE... 499,375 NIM 0.003
1456096 Jan-24 00:30:48 NQ56 TPSS 994A... HOTBIT 1,519,452 NIM 0.003
1456060 Jan-23 23:48:15 NQ87 RP5U 72J8... NQ56 TPSS 994A... 1,519,452 NIM 0.003
1455970 Jan-23 22:36:20 KuCoin Hot NQ18 U1EY XBER... 150,000 NIM 0.00138
1455946 Jan-23 22:04:46 Skypool NQ38 K2NG DYCQ... 100,910 NIM 0.00138
1455946 Jan-23 22:04:46 nim.lolopool.com NQ10 SELC 58RE... 402,897 NIM 0.003
1455900 Jan-23 21:23:35 NQ10 QCTA JRHX... NQ62 ED1V JBL4... 250,116 NIM 0.003
1455872 Jan-23 20:46:58 KuCoin Hot NQ06 FDBR LK76... 214,522 NIM 0.00138
1455763 Jan-23 19:04:48 Skypool NQ97 6XTR U72U... 450,000 NIM 0
1455760 Jan-23 19:02:58 Skypool NQ97 6XTR U72U... 500,000 NIM 0
1455732 Jan-23 18:43:06 icemining.ca NQ41 CD7M EG8X... 295,000 NIM 0
1455683 Jan-23 17:50:58 NQ61 A1PT PHFU... NQ81 9R95 N4A0... 399,960 NIM 0.002
1455657 Jan-23 17:22:45 NQ70 8M5R HNK8... NQ19 7LYY 9GML... 165,807 NIM 0
1455618 Jan-23 16:36:46 NQ25 1E8N 8ETX... NQ18 R87G QJG7... 133,114 NIM 0
1455599 Jan-23 16:21:45 NQ61 A1PT PHFU... NQ25 1E8N 8ETX... 1,331,132 NIM 0.002
1455592 Jan-23 16:12:11 NQ06 TNHC L38F... NQ61 A1PT PHFU... 289,345 NIM 0.002
1455572 Jan-23 15:47:43 NQ46 UP9K HHXF... NQ74 5E68 T1EL... 165,912 NIM 0
1455569 Jan-23 15:46:13 HitBTC Hot NQ06 TNHC L38F... 289,345 NIM 0.002
1455445 Jan-23 13:43:59 NQ34 QGBG CURH... NQ61 A1PT PHFU... 449,960 NIM 0.002
1455422 Jan-23 13:24:20 KuCoin Hot NQ34 QGBG CURH... 449,960 NIM 0.00138

All Time Largest Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
1395966 2020-Dec-13 02:25:59 KuCoin Hot NQ04 B79B R4FF... 1,200,000,000 NIM 0.00138
1304223 2020-Oct-10 02:56:10 KuCoin Cold KuCoin Hot 1,000,000,000 NIM 0.00138
1304229 2020-Oct-10 03:00:51 KuCoin Cold KuCoin Hot 330,660,290 NIM 0.00138
1302122 2020-Oct-08 15:48:18 KuCoin Hot KuCoin Hot 200,375,713 NIM 0.00138
348795 2018-Dec-13 17:32:47 HitBTC Cold HitBTC Hot 150,000,000 NIM 0
1302782 2020-Oct-09 02:39:56 KuCoin Hot NQ89 QRE3 A9L3... 125,500,403 NIM 0.00138
1199707 2020-Jul-29 05:15:07 NQ86 C65M KSKB... KuCoin Cold 110,094,085 NIM 0.00138
252575 2018-Oct-07 15:01:45 NIM Activation - Cold NIM Activation 100,000,000 NIM 0.00138
288345 2018-Nov-01 12:36:24 HitBTC Hot HitBTC Cold 100,000,000 NIM 0.002
79569 2018-Jun-08 19:52:35 NIM Activation - Cold NIM Activation 80,000,000 NIM 0
1009325 2020-Mar-18 11:39:48 NQ62 2Q7Q 6NPF... NQ68 JTJX GUK4... 75,000,000 NIM 0 https://youtu.be/_tTfV3ezANA
1010378 2020-Mar-19 05:15:37 NQ68 JTJX GUK4... KuCoin Cold 75,000,000 NIM 0.00138
523968 2019-Apr-14 21:31:57 HitBTC Cold HitBTC Hot 70,000,000 NIM 0.00276
1273119 2020-Sep-18 10:21:51 KuCoin Cold KuCoin Hot 69,934,147 NIM 0.00138
1281654 2020-Sep-24 09:20:35 KuCoin Cold KuCoin Hot 69,508,364 NIM 0.00138
1255035 2020-Sep-05 19:20:20 KuCoin Cold KuCoin Hot 68,555,586 NIM 0.00138
1192519 2020-Jul-24 05:13:22 NQ86 C65M KSKB... KuCoin Cold 68,531,731 NIM 0.00138
1243556 2020-Aug-28 19:22:08 KuCoin Cold KuCoin Hot 68,012,938 NIM 0.00138
1260859 2020-Sep-09 21:22:00 KuCoin Cold KuCoin Hot 67,951,082 NIM 0.00138
1307039 2020-Oct-12 01:47:00 KuCoin Hot NQ23 H5AN JYPG... 65,985,246 NIM 0.00138

All Time Largest Transaction Fees

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
104242 2018-Jun-26 01:19:02 NQ34 N80T KJPE... NQ84 QHM1 FLBM... 1,000 NIM 1,000 NIM
1408228 2020-Dec-21 15:23:01 HitBTC Hot HitBTC Hot 60,344 NIM 881.156 NIM
1408329 2020-Dec-21 17:12:12 HitBTC Hot HitBTC Hot 14,673 NIM 881.156 NIM
1408671 2020-Dec-21 23:08:30 HitBTC Hot HitBTC Hot 41,339 NIM 881.156 NIM
1408735 2020-Dec-22 00:07:46 HitBTC Hot HitBTC Hot 257,968 NIM 881.156 NIM
1408821 2020-Dec-22 01:37:53 HitBTC Hot HitBTC Hot 18,496 NIM 881.156 NIM
1408884 2020-Dec-22 02:23:53 HitBTC Hot HitBTC Hot 82,930 NIM 881.156 NIM
1409158 2020-Dec-22 07:20:44 HitBTC Hot HitBTC Hot 13,380 NIM 881.156 NIM
1409248 2020-Dec-22 08:35:37 HitBTC Hot HitBTC Hot 11,413 NIM 881.156 NIM
1415549 2020-Dec-26 17:49:47 HitBTC Hot HitBTC Hot 12,385 NIM 845.325 NIM