Block: 1279353 Hashrate: 4925.46 MH/sec Supply: 7,378,253,735 NIM Time: 18:39:14 UTC

Recent Transactions | Top Transactions | Top Fees

Recent Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
1279284 Sep-22 17:33:47 NQ93 CPV4 1EFA... NQ89 B74T PHR6... 100,000 NIM 0
1279253 Sep-22 17:00:32 KuCoin Hot NQ13 VF90 35JH... 161,250 NIM 0.00138
1279234 Sep-22 16:37:18 Skypool NQ58 2M34 2DT4... 300,000 NIM 0
1279200 Sep-22 16:05:49 Skypool NQ38 K2NG DYCQ... 339,318 NIM 0.00138
1279130 Sep-22 14:54:33 KuCoin Hot NQ24 B3YX A9JG... 190,950 NIM 0.00138
1279128 Sep-22 14:52:31 NQ35 0MMU 9G4D... NQ61 A1PT PHFU... 206,229 NIM 0.002
1279106 Sep-22 14:25:20 KuCoin Hot NQ35 0MMU 9G4D... 206,229 NIM 0.00138
1279105 Sep-22 14:19:34 NQ28 YYRN 64FP... NQ08 NE1J 3YFH... 621,000 NIM 0
1279040 Sep-22 13:12:20 NQ94 L0MA HDPV... NQ51 36M7 VCCR... 241,000 NIM 0
1278883 Sep-22 10:43:13 KuCoin Hot NQ27 7MXE K98Q... 2,064,026 NIM 0.00138
1278870 Sep-22 10:32:30 NQ44 VY2T J4LA... NQ75 HNRP JP30... 255,000 NIM 0
1278870 Sep-22 10:32:30 NQ44 VY2T J4LA... icemining.ca 341,000 NIM 0
1278869 Sep-22 10:30:35 icemining.ca NQ75 HNRP JP30... 341,000 NIM 0
1278869 Sep-22 10:30:35 NQ54 9L52 PE7R... NQ75 HNRP JP30... 140,000 NIM 0
1278848 Sep-22 10:05:13 Skypool NQ38 K2NG DYCQ... 326,884 NIM 0.00138
1278847 Sep-22 10:04:33 NQ69 84KV 0998... NQ57 UCDQ YYNY... 376,000 NIM 0.00276
1278745 Sep-22 08:29:01 NQ30 RH2B 13UQ... NQ55 D0CY E4Y8... 4,241,581 NIM 0
1278729 Sep-22 08:12:07 Skypool NQ58 2M34 2DT4... 600,000 NIM 0
1278641 Sep-22 06:52:08 NQ96 L8HA 51YQ... NQ74 0FEY S6EG... 140,103 NIM 0.003
1278639 Sep-22 06:50:13 NQ51 YM3A LUVC... HitBTC Hot 389,900 NIM 0.002

All Time Largest Transactions

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
348795 2018-Dec-13 17:32:47 HitBTC Cold HitBTC Hot 150,000,000 NIM 0
1199707 2020-Jul-29 05:15:07 NQ86 C65M KSKB... KuCoin Cold 110,094,085 NIM 0.00138
252575 2018-Oct-07 15:01:45 NIM Activation - Cold NIM Activation 100,000,000 NIM 0.00138
288345 2018-Nov-01 12:36:24 HitBTC Hot HitBTC Cold 100,000,000 NIM 0.002
79569 2018-Jun-08 19:52:35 NIM Activation - Cold NIM Activation 80,000,000 NIM 0
1009325 2020-Mar-18 11:39:48 NQ62 2Q7Q 6NPF... NQ68 JTJX GUK4... 75,000,000 NIM 0 https://youtu.be/_tTfV3ezANA
1010378 2020-Mar-19 05:15:37 NQ68 JTJX GUK4... KuCoin Cold 75,000,000 NIM 0.00138
523968 2019-Apr-14 21:31:57 HitBTC Cold HitBTC Hot 70,000,000 NIM 0.00276
1273119 2020-Sep-18 10:21:51 KuCoin Cold KuCoin Hot 69,934,147 NIM 0.00138
1255035 2020-Sep-05 19:20:20 KuCoin Cold KuCoin Hot 68,555,586 NIM 0.00138
1192519 2020-Jul-24 05:13:22 NQ86 C65M KSKB... KuCoin Cold 68,531,731 NIM 0.00138
1243556 2020-Aug-28 19:22:08 KuCoin Cold KuCoin Hot 68,012,938 NIM 0.00138
1260859 2020-Sep-09 21:22:00 KuCoin Cold KuCoin Hot 67,951,082 NIM 0.00138
1229158 2020-Aug-18 18:21:13 KuCoin Cold KuCoin Hot 65,437,924 NIM 0.00138
1272623 2020-Sep-18 01:47:57 NQ09 3RMB SLAL... NQ03 J45B 27LT... 65,311,643 NIM 0
1191198 2020-Jul-23 06:39:44 NQ09 3RMB SLAL... NQ63 3R86 3QCB... 65,000,000 NIM 0
1191201 2020-Jul-23 06:42:25 NQ63 3R86 3QCB... NQ09 3RMB SLAL... 65,000,000 NIM 0 #NimiqWorldWide These coins are not for sale. I'm a whaaaale
1219793 2020-Aug-12 05:20:36 KuCoin Cold KuCoin Hot 64,857,500 NIM 0.00138
1130848 2020-Jun-11 05:15:54 NQ61 3QGF N2JA... KuCoin Cold 64,850,831 NIM 0.00138
1130008 2020-Jun-10 15:15:35 NQ47 MPUF 2TUU... NQ61 3QGF N2JA... 64,845,831 NIM 0

All Time Largest Transaction Fees

BLOCK DATE (UTC) SENDER RECIPIENT VALUE FEE DATA
104242 2018-Jun-26 01:19:02 NQ34 N80T KJPE... NQ84 QHM1 FLBM... 1,000 NIM 1,000 NIM
632402 2019-Jun-29 14:16:12 NIM Activation - Cold NIM Activation - Cold 10,000,000 NIM 278 NIM
632390 2019-Jun-29 14:09:17 NQ88 S3QE JVPN... NQ61 TKAF JHNX... 15,000,000 NIM 276 NIM
265210 2018-Oct-16 10:27:47 NQ60 XFNN R62G... NQ61 JSEN NVUK... 50,000 NIM 10 NIM
162201 2018-Aug-05 11:07:07 NQ03 A5US R866... NQ04 FT05 CDVR... 5 NIM 10 NIM
288945 2018-Nov-01 22:52:55 NQ88 XXMQ DJR8... NQ39 397N 43CN... 1,190 NIM 2.446 NIM
172428 2018-Aug-12 14:02:19 NQ02 30DK 3Y5P... NQ19 1J9K RAAK... 1 NIM 2 NIM
12440 2018-Apr-22 23:05:31 NQ02 PVXG 8244... NQ14 6DJC 333N... 6 NIM 1.93 NIM
1020791 2020-Mar-26 11:33:03 NQ74 L3NU 4G3D... NQ45 1KSX 4H0B... 150 NIM 1 NIM
1020788 2020-Mar-26 11:31:08 NQ30 G8VY D4P5... NQ45 1KSX 4H0B... 150 NIM 1 NIM