Block: 1326523 Hashrate: 3760.26 MH/sec Supply: 7,530,588,495 NIM Time: 16:47:19 UTC

Address "Curve Vote"
0.00507 NIM

Voting Results

red 252'330'151.22568 31.38%
blue 245'331'678.76121 30.51%
green 172'945'185.52386 21.51%
other 133'498'476.79672 16.60%
undefined 16'215.11379 0.00%
TOTAL 804'121'707.42127 100.00%
Total Votes: 387

Vote Details sorted by Balance

Rank Address Vote String Balance Red Green Blue Other
1 NQ16 Y6A6 BLVD Q627 JN7H TL4E HC4F 89AJ 6DL5 red,blue,green,other 81'297'205.60036 43'358'509.65353 10'839'627.41338 21'679'254.82676 5'419'813.70669
2 NQ89 QRE3 A9L3 3FSM U4FF C7NE GYTD 9VJQ YNGC blue,other,green,red 75'081'591.64903 5'005'439.44327 10'010'878.88654 40'043'515.54615 20'021'757.77307
3 NQ50 JGA1 7FLT 4039 XVFE CLM4 NMU8 APK3 MBK9 red,other,green,blue 75'043'211.64618 40'023'046.21130 10'005'761.55282 5'002'880.77641 20'011'523.10565
4 NQ02 TLGG HTEM 7REU BYSD 10D2 PNPB 515R U14Q green,other,blue,red 47'366'411.67492 3'157'760.77833 25'262'086.22662 6'315'521.55666 12'631'043.11331
5 NQ92 TPXC FLC6 XQSP U86J 4MLG PLK8 TTUB 234L green,other,red,blue 37'499'999.99999 5'000'000.00000 19'999'999.99999 2'500'000.00000 10'000'000.00000
6 NQ94 TLGT 8YUF FCC0 9SSE TVH3 4TXF 8Y6Y VM19 red,blue,green,other 31'984'834.04397 17'058'578.15678 4'264'644.53920 8'529'289.07839 2'132'322.26960
7 NQ70 X0FF 1KSY C5NV NVL1 TUD1 6U3H X8YN 8UNU other,blue,red,green 26'099'899.99996 3'479'986.66666 1'739'993.33333 6'959'973.33332 13'919'946.66665
8 NQ55 3MGR Q2N1 PFYU CURV 6M0M CD1K 3GEF 99VJ blue,red,other,green 20'389'434.10443 5'437'182.42785 1'359'295.60696 10'874'364.85570 2'718'591.21392
9 NQ10 C40L G7Y0 2F45 6VP2 C4PY EKA0 M969 DAR2 red,blue,other,green 20'172'193.66452 10'758'503.28774 1'344'812.91097 5'379'251.64387 2'689'625.82194
10 NQ05 Y7UT EAPF VUG4 P2T9 BQ0B H24P 0P03 3VKT blue,red,green,other 17'999'999.99999 4'800'000.00000 2'400'000.00000 9'599'999.99999 1'200'000.00000
11 NQ60 3B86 RNXN 1RLF S397 YR4M UYLU H0D9 NSM4 red,blue,green,other 15'292'399.61075 8'155'946.45907 2'038'986.61477 4'077'973.22953 1'019'493.30738
12 NQ66 YNKN H68J ANNN DKY4 UP8D 82L1 81F1 QE5M green,blue,red,other 14'376'930.02998 1'916'924.00400 7'667'696.01599 3'833'848.00799 958'462.00200
13 NQ47 P7A4 FB6L FCG1 LGU9 B8UE AXV8 ADH8 5XVR blue,green,other,red 12'001'254.51342 800'083.63423 3'200'334.53691 6'400'669.07382 1'600'167.26846
14 NQ28 1U7R M38P GN5A 7J8R GE62 8QS7 PK2S 4S31 blue,green,red,other 11'499'998.99997 1'533'333.20000 3'066'666.39999 6'133'332.79998 766'666.60000
15 NQ24 5GQR M6AS NPSQ 6F99 SQJ3 GLMA KXG4 XEUV blue,green,red,other 11'387'477.99997 1'518'330.40000 3'036'660.79999 6'073'321.59998 759'165.20000
16 NQ86 1N22 T6FQ VVSJ N661 VG81 G1AP 0S6E PBU1 blue,other,red,green 10'999'785.61785 1'466'638.08238 733'319.04119 5'866'552.32952 2'933'276.16476
17 NQ91 NNDL U2KJ EC8L UMRH VAGQ VYGH V273 T0GQ blue,red,green,other 10'848'146.62996 2'892'839.10132 1'446'419.55066 5'785'678.20265 723'209.77533
18 NQ35 FNDS EP14 91XF D2K3 QP88 XSXM 2F5E QB6E red,blue,other,green 10'532'625.07998 5'617'400.04266 702'175.00533 2'808'700.02133 1'404'350.01066
19 NQ07 20XS HKJY MH2M E0H2 15PS JV7V U2MN UF5F red,blue,green,other 10'027'062.43613 5'347'766.63260 1'336'941.65815 2'673'883.31630 668'470.82908
20 NQ07 VF1U 89CL CU7D S5GY UBJ6 X3FH HADB GDAP red,green,blue,other 9'839'499.99138 5'247'733.32874 2'623'866.66437 1'311'933.33218 655'966.66609
21 NQ73 XJBD LD0P 0RVN 1VBY 4X2X 4QQ3 9U8S EE9H green,other,red,blue 9'464'291.81977 1'261'905.57597 5'047'622.30388 630'952.78798 2'523'811.15194
22 NQ64 TJET 4MNS 5UNL VHXK 3XAK APVF 0G3A DV1G red,blue,green,other 9'108'406.79098 4'857'816.95519 1'214'454.23880 2'428'908.47759 607'227.11940
23 NQ76 CJ7A 9MNJ RR2V FG3J 1CGF SMCA P27J CHUL blue,green,red,other 8'973'975.42423 1'196'530.05656 2'393'060.11313 4'786'120.22626 598'265.02828
24 NQ69 KGV3 12GV Y1TB KPLA 4LCL Y4VB Y9BM R4FQ red,blue,green,other 7'197'867.55694 3'838'862.69703 959'715.67426 1'919'431.34852 479'857.83713
25 NQ74 C9KH 191S GSXS 62CU 6H8C UFF1 5U7J 01XX red,blue,green,other 7'046'642.33821 3'758'209.24705 939'552.31176 1'879'104.62352 469'776.15588
26 NQ80 HM1L 6H8F 4GD4 6VJP 6GD7 XUNN ABB9 E336 red,blue,other,green 7'000'000.25906 3'733'333.47150 466'666.68394 1'866'666.73575 933'333.36787
27 NQ22 KS95 DASK 2HG1 CFTN QK5N K791 F00T XDPM blue,red,other,green 6'735'041.56331 1'796'011.08355 449'002.77089 3'592'022.16710 898'005.54177
28 NQ86 B5H2 BMBS DG44 P6Y7 VAFJ K4YY ADKP CTNH blue,other,green,red 6'571'942.82297 438'129.52153 876'259.04306 3'505'036.17225 1'752'518.08613
29 NQ22 K95G 8U7P KXNA FUUU X3BN 35MK GBU4 0KKK blue,red,green,other 5'136'540.57283 1'369'744.15275 684'872.07638 2'739'488.30551 342'436.03819
30 NQ63 AEPL 6U2A QHQ2 5LL4 RB53 41ND MD65 N1MD blue,green,red,other 5'129'899.99998 683'986.66666 1'367'973.33333 2'735'946.66666 341'993.33333
31 NQ03 MJ8R P3MJ KTP6 4RB7 GRNY 8S53 SXPV EYEB red,blue,green,other 5'044'502.46388 2'690'401.31407 672'600.32852 1'345'200.65703 336'300.16426
32 NQ83 K72K PT5F R1TB 1XU6 XMB5 N7Q9 NSGB 1YBM blue,red,green,other 5'026'353.87020 1'340'361.03205 670'180.51603 2'680'722.06411 335'090.25801
33 NQ98 6G5D U607 DCXU 45DY HTE4 C6VN LLK4 1JSA blue,other,green,red 5'000'001.00797 333'333.40053 666'666.80106 2'666'667.20425 1'333'333.60213
34 NQ75 59M6 YX0N 2SCQ MP2H TXXP P0DA YAKL LY8X red,blue,green,other 5'000'000.00000 2'666'666.66667 666'666.66667 1'333'333.33333 333'333.33333
35 NQ39 9K1S Y2HA 3FG8 L0R8 RH9G UX4X 1FJ8 X76R green,blue,red,other 4'786'936.74978 638'258.23330 2'553'032.93322 1'276'516.46661 319'129.11665
36 NQ24 5ATQ R607 V38B ARXQ RE70 YPU7 NT4T CLBD green,blue,red,other 4'690'999.99999 625'466.66667 2'501'866.66666 1'250'933.33333 312'733.33333
37 NQ38 SSRJ CATK 3X08 3N6L H9T7 V3PJ 6V8R SYL5 red,blue,green,other 4'688'619.53655 2'500'597.08616 625'149.27154 1'250'298.54308 312'574.63577
38 NQ28 07YP VKU6 Y4VJ 98JD ALSK M4RD HNNK 7MTS red,other,green,blue 4'551'158.67518 2'427'284.62676 606'821.15669 303'410.57835 1'213'642.31338
39 NQ67 X6GH ESMV V7UF JA4P EMTE 7LDR 3HJR URR8 red,other,green,blue 4'249'546.21918 2'266'424.65023 566'606.16256 283'303.08128 1'133'212.32511
40 NQ64 3GHE KLVF G5KT EM66 8CTX M7U3 3P6G CVXS red,blue,green,other 4'233'531.13864 2'257'883.27394 564'470.81849 1'128'941.63697 282'235.40924
41 NQ71 N03C GAU1 1JNR R7QX 58FD Y9LV CJ0L TB1C blue,green,red,other 4'165'099.99998 555'346.66666 1'110'693.33333 2'221'386.66666 277'673.33333
42 NQ96 R7G6 2E91 VD05 9LS4 3TQQ XHBY 8Q55 35C4 green,blue,other,red 4'160'647.82659 277'376.52177 2'219'012.17418 1'109'506.08709 554'753.04355
43 NQ03 B2JH 1EUK PD1J XFR0 XVST LP94 RMN2 40E3 blue,green,red,other 4'113'853.20454 548'513.76061 1'097'027.52121 2'194'055.04242 274'256.88030
44 NQ60 2FKU VVXT J1M8 8N2P VF9L SN9K QUC1 0KBG blue,other,green,red 3'999'439.73269 266'629.31551 533'258.63103 2'133'034.52410 1'066'517.26205
45 NQ39 1FFM 8CL8 HF4G YQQC MU6H QB90 HX4L AK9Q red,blue,green,other 3'968'754.28198 2'116'668.95039 529'167.23760 1'058'334.47519 264'583.61880
46 NQ49 U81Y 9CTD EGGP QQMB YCL1 BT9D 5QDA A48G green,blue,red,other 3'899'899.99999 519'986.66667 2'079'946.66666 1'039'973.33333 259'993.33333
47 NQ36 JPYS CKXH H81L QRNS 2U93 PRM6 4XMY LY87 red,blue,green,other 3'895'141.62691 2'077'408.86769 519'352.21692 1'038'704.43384 259'676.10846
48 NQ23 MG0J DQJ9 0S5M 2MFS HLRJ G1TA 7BN3 425N red,blue,green,other 3'763'227.51593 2'007'054.67516 501'763.66879 1'003'527.33758 250'881.83440
49 NQ52 956L KVYP 8XTU XU8N DSH2 RGMF 3C8D AA06 blue,other,red,green 3'523'283.65367 469'771.15382 234'885.57691 1'879'084.61529 939'542.30765
50 NQ03 6FL5 7JS3 97HY 6PCV DSHC 7Q5U YX8Q 6117 green,blue,red,other 3'380'999.99999 450'800.00000 1'803'199.99999 901'600.00000 225'400.00000
51 NQ84 DT0K U4SC 8S8A UH02 Q7UE AXPT P7HY D2CT red,blue,green,other 3'324'022.55592 1'772'812.02982 443'203.00746 886'406.01491 221'601.50373
52 NQ30 61Y5 X1C6 L6KH YATK GGM6 P9SV G0E9 GY8L blue,green,other,red 2'999'999.73470 199'999.98231 799'999.92925 1'599'999.85851 399'999.96463
53 NQ54 KH01 B090 M5D0 KAEH 7CAG 0P2R DAJ1 F5PC green,red,blue,other 2'911'231.56062 776'328.41617 1'552'656.83233 388'164.20808 194'082.10404
54 NQ74 TR88 4AUC 1ARV TU6D YQG6 FD59 DP9D J4SQ blue,green,other,red 2'880'382.62289 192'025.50819 768'102.03277 1'536'204.06554 384'051.01639
55 NQ35 3801 3GNS SBGB EK03 1XNC RNB0 2SLP PVF4 red,other,blue,green 2'831'080.47754 1'509'909.58802 188'738.69850 377'477.39701 754'954.79401
56 NQ23 S2AV B7A9 HV1K RD2A VQYR VH7G 595S TFU9 blue,red,green,other 2'735'025.84391 729'340.22504 364'670.11252 1'458'680.45009 182'335.05626
57 NQ98 HAPF FQAV G40T 6NKT 4J0N XR4T 8M8X JQSF green,blue,other,red 2'567'725.31277 171'181.68752 1'369'453.50014 684'726.75007 342'363.37504
58 NQ09 SVG7 LMU9 R7PM SPHR KA7C DSCQ 9KGB S6GG red,blue,green,other 2'540'238.12576 1'354'793.66707 338'698.41677 677'396.83354 169'349.20838
59 NQ22 LPUV 1U38 VB2D 9FY3 B8RH BT2E 4N8X MXRT red,other,blue,green 2'508'845.26223 1'338'050.80652 167'256.35082 334'512.70163 669'025.40326
60 NQ37 4THL A006 CU3T FFAE 1MPH SS7J PYH1 MU4H blue,green,red,other 2'348'858.99995 313'181.19999 626'362.39999 1'252'724.79997 156'590.60000
61 NQ18 BC20 EX5E QBAV NDHL UCFT V5H3 BYKD 5FPA green,blue,red,other 2'242'343.87405 298'979.18321 1'195'916.73283 597'958.36641 149'489.59160
62 NQ71 D6FX 3X9F 346G P2KS MPKX ULSQ YQMS RHL8 blue,green,red,other 2'165'811.98998 288'774.93200 577'549.86399 1'155'099.72799 144'387.46600
63 NQ59 J97D TG80 4EY3 BDQB MBJR TQ9P 67DV H3G5 blue,red,green,other 2'141'272.59922 571'006.02646 285'503.01323 1'142'012.05292 142'751.50661
64 NQ06 MR01 3EKD H6P1 UKN1 S0UB MV55 CC0H J70G blue,green,other,red 2'120'741.98871 141'382.79925 565'531.19699 1'131'062.39398 282'765.59849
65 NQ13 QMH6 NR69 LM6F 8Y0E Y8LR 18J2 TDUJ UQVM red,blue,green,other 2'079'705.79830 1'109'176.42576 277'294.10644 554'588.21288 138'647.05322
66 NQ72 5EQK 0KGB X9B1 RNQ7 QG5Q G1EV MH9F Y6VQ blue,other,green,red 2'029'620.77992 135'308.05199 270'616.10399 1'082'464.41596 541'232.20798
67 NQ34 3XVU 9R9A 1TNE BQ03 Q7GD L3K0 3H6U 9800 red,green,blue,other 2'000'000.08255 1'066'666.71069 533'333.35535 266'666.67767 133'333.33884
68 NQ45 63U3 76QR 6VBU R9CC QYMT HQ25 0CAE GNFK red,green,blue,other 2'000'000.04995 1'066'666.69331 533'333.34665 266'666.67333 133'333.33666
69 NQ83 TM8L HTAK PYJ4 5CG8 TGY5 8B5J 4T3G EBNK red,green,blue,other 2'000'000.01697 1'066'666.67572 533'333.33786 266'666.66893 133'333.33446
70 NQ64 Y88S 7PME JRNF JUKQ C2K9 7CSC U356 NLBQ other,green,red,blue 1'995'162.02981 266'021.60397 532'043.20795 133'010.80199 1'064'086.41590
71 NQ17 FMXK AMVM A4GS PHKH 1SBR 6ECU 78AG KQAX green,blue,red,other 1'886'801.13509 251'573.48468 1'006'293.93871 503'146.96936 125'786.74234
72 NQ11 KGJA MGL4 5VQC YS8S MGAJ N01B 2DLU TNE6 green,other,blue,red 1'799'999.99999 120'000.00000 959'999.99999 240'000.00000 480'000.00000
73 NQ98 UKRF CUGT YXBP Q7CB R8FP HDB9 SQFY QQAY green,blue,red,other 1'710'973.84189 228'129.84559 912'519.38234 456'259.69117 114'064.92279
74 NQ52 2M37 RDQX U4QR CL6C 3GLB 4AMA Y7PH 7X7M red,blue,other,green 1'683'770.89997 898'011.14665 112'251.39333 449'005.57333 224'502.78666
75 NQ52 5PYL AP7U K1QP RHVU G6S7 3G7V G592 JPRK red,blue,green,other 1'617'504.10553 862'668.85628 215'667.21407 431'334.42814 107'833.60704
76 NQ25 F5GL XFQ2 S30U 2H6K F3K5 L309 0HE3 SPBN green,red,other,blue 1'578'556.58329 420'948.42221 841'896.84442 105'237.10555 210'474.21111
77 NQ37 TDNX AYV3 BUCR 7991 JS5E MR39 H0NQ SU6D green,other,blue,red 1'552'548.93454 103'503.26230 828'026.09842 207'006.52461 414'013.04921
78 NQ22 5DHJ D094 B85G FGPV 2UQE TCCN 7D30 Q8CN blue,green,red,other 1'499'999.99997 200'000.00000 399'999.99999 799'999.99998 100'000.00000
79 NQ30 782T M6XM 3APH B6S1 NT6C 2TBX PGP6 SCPS red,green,blue,other 1'445'582.31099 770'977.23253 385'488.61626 192'744.30813 96'372.15407
80 NQ72 62P7 AA2K H0H9 H349 1BC6 M0LY 1A4M 2CHA red,blue,green,other 1'308'530.35557 697'882.85630 174'470.71408 348'941.42815 87'235.35704
81 NQ25 7NKG 10XH YB41 1UCF F1RY 1FD9 EBT6 HAHG red,blue,green,other 1'279'246.21121 682'264.64598 170'566.16149 341'132.32299 85'283.08075
82 NQ32 LMET VEJT KH4B 23KE FTFJ L2RR YPFK 9B42 green,blue,red,other 1'111'787.87788 148'238.38372 592'953.53487 296'476.76743 74'119.19186
83 NQ76 HC39 JJSE 8RYX KSE9 UP27 H0J9 RRKA 8B75 red,green,blue,other 1'079'858.65963 575'924.61847 287'962.30923 143'981.15462 71'990.57731
84 NQ48 8CKH BA24 2VR3 N249 N8MN J5XX 74DB 5XJ8 blue,red,green,other 1'057'914.74403 282'110.59841 141'055.29920 564'221.19682 70'527.64960
85 NQ57 E95K EDDL 3VGQ FEBK YXYP A4X0 VT51 7YXQ red,blue,green,other 1'026'296.43843 547'358.10050 136'839.52512 273'679.05025 68'419.76256
86 NQ65 RKL7 KAQS P49X Y3T3 502F B1S4 88HL 9M2V other,blue,red,green 1'024'930.47324 136'657.39643 68'328.69822 273'314.79286 546'629.58573
87 NQ08 TFEK YA5T CLMA CXBY CVEC US00 K3C0 DHRA red,blue,green,other 1'006'196.23640 536'637.99275 134'159.49819 268'318.99637 67'079.74909
88 NQ93 4K56 JJXG 9TEB S72S URE2 S2GA 9FE1 E0A6 blue,red,green,other 1'000'100.99711 266'693.59923 133'346.79961 533'387.19846 66'673.39981
89 NQ78 J8K1 H7DN 7XLU U7RQ TXBF 9BFE 8XSB B82Q red,green,blue,other 1'000'001.75469 533'334.26917 266'667.13458 133'333.56729 66'666.78365
90 NQ41 4A27 URCX F2XT XPJB D2TS 6QNU 8JR5 1H3E red,green,blue,other 999'999.65620 533'333.14997 266'666.57499 133'333.28749 66'666.64375
91 NQ09 2J78 S12F 2BET GASB B3YB KMK4 S90P A2SV green,blue,red,other 968'474.99797 129'129.99973 516'519.99892 258'259.99946 64'564.99986
92 NQ75 QV8N T751 0QF4 60BH U6V5 7M9T TY6T 370F red,blue,green,other 935'605.06989 498'989.37061 124'747.34265 249'494.68530 62'373.67133
93 NQ89 5RVU 5AFP HA4J HN5R L1J4 STY8 XXCL BXN5 other,red,green,blue 924'276.71815 246'473.79151 123'236.89575 61'618.44788 492'947.58301
94 NQ79 9C0A TL8G X3VY Y3RT T0S1 4JP4 NVFG 7BEC other,red,blue,green 754'270.61048 201'138.82946 50'284.70737 100'569.41473 402'277.65892
95 NQ50 XR9R JFFN MUSQ RPKQ ML0Q HHBG 027B XKEE blue,green,red,other 742'760.10699 99'034.68093 198'069.36186 396'138.72373 49'517.34047
96 NQ51 S608 1CNF U4HH TX2J 7FXP 4FY7 NTE8 LEF0 blue,green,red,other 732'971.84998 97'729.58000 195'459.15999 390'918.31999 48'864.79000
97 NQ76 TBRG BPD1 XUUV 5CM6 D84J 2MGX TYLY SSA3 blue,red,other,green 699'999.50393 186'666.53438 46'666.63360 373'333.06876 93'333.26719
98 NQ68 HL9R 6AT2 9JL2 T0QG DJLN APJX M1QG 6B4J blue,red,green,other 653'611.71686 174'296.45783 87'148.22891 348'592.91566 43'574.11446
99 NQ70 51QC 8XCL 2DJF SYPM VCCY 0NLT LT47 E3T9 blue,red,green,other 641'000.00129 170'933.33368 85'466.66684 341'866.66735 42'733.33342
100 NQ85 LXGA E4BS F8UX 81UK G2GK 6YVY AU54 K06A red,blue,green,other 640'659.96194 341'685.31303 85'421.32826 170'842.65652 42'710.66413
101 NQ57 MYJ0 QPR7 TRDS EVL9 4T51 4E9U VA6K H5N1 blue,red,green,other 640'029.04503 170'674.41201 85'337.20600 341'348.82402 42'668.60300
102 NQ41 0R1K VA4B R3CF KFC1 E0AC 424M 67MV 9NVT blue,green,red,other 629'009.99997 83'868.00000 167'735.99999 335'471.99998 41'934.00000
103 NQ81 UHNG 8Y0J MKKL UN47 5C00 VH1X 20HP VL69 red,blue,green,other 614'300.67635 327'627.02739 81'906.75685 163'813.51369 40'953.37842
104 NQ90 AG8X E3BP JK7K GN5B 1CMD V3SN EQ0X QPDE red,green,blue,other 538'313.18642 287'100.36609 143'550.18305 71'775.09152 35'887.54576
105 NQ61 DR3T YDXD X7RE LCPA PJ52 DT4P EU5S SJVS red,blue,green,other 500'000.87735 266'667.13459 66'666.78365 133'333.56729 33'333.39182
106 NQ20 SQU4 JYMY 6P42 G2Y1 VTS6 D1HU 2L78 JU6F green,red,other,blue 498'732.51494 132'995.33732 265'990.67463 33'248.83433 66'497.66866
107 NQ36 DA1M L7GQ SRUJ 9JT5 SBVX ACJU SC0C 8A1S blue,green,red,other 465'173.87969 62'023.18396 124'046.36792 248'092.73583 31'011.59198
108 NQ34 6M9A P4RB 65L2 4TN5 U5P6 QGXQ 9U78 N1E6 red,blue,green,other 408'351.17373 217'787.29266 54'446.82316 108'893.64633 27'223.41158
109 NQ23 K422 FXG3 LXJ0 NXMH 5DJX EX5H U29A L9VE red,blue,green,other 406'139.55505 216'607.76269 54'151.94067 108'303.88135 27'075.97034
110 NQ25 G9GB NPF1 TME2 G5DS HCM8 HK54 0PUH PGNT green,blue,red,other 385'864.96176 51'448.66157 205'794.64627 102'897.32314 25'724.33078
111 NQ48 PH7Q 2ND7 Y02E X2QC JQ1E G1R1 2LF9 BXT2 green,red,other,blue 353'477.87446 94'260.76652 188'521.53305 23'565.19163 47'130.38326
112 NQ35 SA6N HRE4 X5A3 CR8S P9SH K70L 2UHQ 0HA4 red,blue,other,green 333'310.35067 177'765.52036 22'220.69004 88'882.76018 44'441.38009
113 NQ54 N4UF 0R2Q Y019 ECF9 5KYC AKY2 9AD1 Y9J4 red,blue,green,other 329'148.26151 175'545.73947 43'886.43487 87'772.86974 21'943.21743
114 NQ44 GH3X QRYQ LQTJ 1TJN L3SY LXLM 09MR UFBM red,blue,green,other 318'644.71297 169'943.84692 42'485.96173 84'971.92346 21'242.98086
115 NQ68 VT97 6GR4 FFA7 U8VC BET7 EDRT R001 2S3Y green,blue,red,other 310'457.44664 41'394.32622 165'577.30487 82'788.65244 20'697.16311
116 NQ36 U9VQ DJS9 KSJX HA27 4LCB VJLU 52UH 3SJC green,blue,red,other 303'474.99798 40'463.33306 161'853.33226 80'926.66613 20'231.66653
117 NQ32 UQEB 0HQJ 9HNV Y3TR SAFE 8VX1 PKS3 U4KS red,blue,other,green 300'080.75416 160'043.06889 20'005.38361 80'021.53444 40'010.76722
118 NQ93 09EA CFV2 GX1P CH9X 8ESK Q46Q J842 AQE3 blue,green,red,other 279'148.33113 37'219.77748 74'439.55497 148'879.10994 18'609.88874
119 NQ11 L6AY P38U CVE4 EC8L K6PT EJJ0 VTCC XRBR blue,other,green,red 270'000.86894 18'000.05793 36'000.11586 144'000.46343 72'000.23172
120 NQ26 7FXF 32E5 G7X9 VNBD E6XD PQEY 8Q14 JVQT green,red,blue,other 259'751.25809 69'267.00216 138'534.00431 34'633.50108 17'316.75054
121 NQ44 22HL 1AH9 J95X Q0X5 X8B4 7Y1X L722 XVX7 blue,red,green,other 239'093.84420 63'758.35845 31'879.17923 127'516.71691 15'939.58961
122 NQ31 J7HR 69R1 AB2Y BPLB T0NN NL1V XP3M N11L red,green,blue,other 233'349.99791 124'453.33222 62'226.66611 31'113.33305 15'556.66653
123 NQ52 HQP0 U0YH A3PD 2JBA PUHB E4Y7 L6XR R3ES red,blue,green,other 220'616.46945 117'662.11704 29'415.52926 58'831.05852 14'707.76463
124 NQ43 REY3 2AL7 7N32 T3A1 JYDB DMSF 229Y 235L blue,green,red,other 213'667.43470 28'488.99129 56'977.98259 113'955.96517 14'244.49565
125 NQ87 645N XNVB KLPF K0A1 S4BU UN0J 07Y2 HHU1 green,blue,red,other 200'000.61288 26'666.74838 106'666.99354 53'333.49677 13'333.37419
126 NQ14 6TGT 76QY 5CLL 3A4N EJ35 L41M A2NK P47N red,blue,green,other 193'360.91207 103'125.81977 25'781.45494 51'562.90989 12'890.72747
127 NQ48 T3PD LMRB RK2B D8LR 92CD 2S87 K38K YGQY blue,green,red,other 192'853.81386 25'713.84185 51'427.68370 102'855.36739 12'856.92092
128 NQ37 TLQ8 0BE9 PU27 JAM3 ULPX A4U6 K2SR 7PYB blue,green,red,other 171'697.47619 22'892.99683 45'785.99365 91'571.98730 11'446.49841
129 NQ06 K379 4FAE XP4B BX0U 0RPY V4VA 139R 41E2 red,green,blue,other 154'404.12482 82'348.86657 41'174.43329 20'587.21664 10'293.60832
130 NQ58 TMEF X3GE QL0F 70LC T41P 80RS 0H84 0BTJ blue,red,other,green 150'481.48165 40'128.39511 10'032.09878 80'256.79021 20'064.19755
131 NQ79 5L69 KSN1 4KRR DD0E CLQ9 EUF6 896Y RAE3 blue,green,red,other 144'541.94391 19'272.25919 38'544.51838 77'089.03675 9'636.12959
132 NQ45 8ENM 089J S9JR FF0S UV0Q D272 EMVM RYFR red,blue,green,other 132'444.84245 70'637.24931 17'659.31233 35'318.62465 8'829.65616
133 NQ75 EKRV UY9K 8NCH 2AYN B7K2 3Q1P P0MM N75V red,blue,green,other 127'621.83830 68'064.98043 17'016.24511 34'032.49021 8'508.12255
134 NQ84 V25K ANRM 8F6H B7N2 D1RQ 3L19 VTAX 6VVE red,other,green,blue 122'013.12426 65'073.66627 16'268.41657 8'134.20828 32'536.83314
135 NQ95 F0PD FT0M EXJT P771 E83Y 31HS 2XQQ 3NSF red,blue,other,green 120'999.99998 64'533.33332 8'066.66667 32'266.66666 16'133.33333
136 NQ02 LVMC 02K7 UY1V 3DQK 62U2 FRHX 66S3 8V40 blue,other,red,green 120'337.78420 16'045.03789 8'022.51895 64'180.15157 32'090.07579
137 NQ54 5567 3CU2 TXQ1 PNFQ F3CE HALC L6LA CA7E red,blue,green,other 116'064.99999 61'901.33333 15'475.33333 30'950.66666 7'737.66667
138 NQ52 D8U3 T73J FF2X 6YAL TM3A PJ5M BTG8 7BCV green,red,blue,other 100'219.73181 26'725.26182 53'450.52363 13'362.63091 6'681.31545
139 NQ85 49F5 8SYA 4DRS M2Q2 ACA5 B9EH FTQF ME6N red,other,green,blue 100'001.47067 53'334.11769 13'333.52942 6'666.76471 26'667.05885
140 NQ52 GPND HNFH 2186 P4GD GA92 7GR3 8UL9 Y5EV green,blue,other,red 100'000.42427 6'666.69495 53'333.55961 26'666.77981 13'333.38990
141 NQ54 DKM3 CPHR 7D30 4GCV 2HME QD17 HGFE L11J blue,green,red,other 99'999.99998 13'333.33333 26'666.66666 53'333.33332 6'666.66667
142 NQ23 DEVR NM4V FVQ6 24BR 8Y7V NXC9 QX01 SL28 blue,red,green,other 99'999.99991 26'666.66664 13'333.33332 53'333.33329 6'666.66666
143 NQ26 2KUV FEMJ 5TQA VM5Y PL08 9JPK R0F7 M8H0 blue,green,red,other 99'999.93604 13'333.32481 26'666.64961 53'333.29922 6'666.66240
144 NQ55 27N4 SME3 FLPE BHN8 TBV8 GJUT 1YUP L7AV green,blue,red,other 92'300.00048 12'306.66673 49'226.66692 24'613.33346 6'153.33337
145 NQ36 GMHJ 2TVG JPSD F356 CSJB SQFY 1XMY 6CEJ red,blue,green,other 87'500.99998 46'667.19999 11'666.80000 23'333.59999 5'833.40000
146 NQ72 54P0 NC3L U19M TGQS AQJG FVAU MB2T NYUN red,blue,green,other 78'545.50655 41'890.93683 10'472.73421 20'945.46841 5'236.36710
147 NQ15 63HA DD8K BT1G F7VV 4U8H Q3H5 C4E7 X4B7 red,green,other,blue 74'115.32999 39'528.17599 19'764.08800 4'941.02200 9'882.04400
148 NQ71 4UY1 CEB2 3TV1 C2FC 1TR7 HML2 JY8N G13B green,red,blue,other 65'099.43928 17'359.85047 34'719.70095 8'679.92524 4'339.96262
149 NQ65 24M9 P13L C6YG 9JNB DYDA PQGJ H466 K5RA red,green,blue,other 64'308.68165 34'297.96355 17'148.98177 8'574.49089 4'287.24544
150 NQ38 KCJ8 X2JK LEEH 4HYL 7D61 3T3P RCNG GJ2C red,blue,green,other 59'543.34020 31'756.44811 7'939.11203 15'878.22405 3'969.55601
151 NQ21 TAV7 HMYY 96TY MYGC F63V KA1S TYX8 AAEV green,other,blue,red 58'434.36097 3'895.62406 31'164.99252 7'791.24813 15'582.49626
152 NQ27 QVUY QTVM EMP1 XQSK NHRK X6CS F6VJ 3A43 blue,green,red,other 50'928.64504 6'790.48601 13'580.97201 27'161.94402 3'395.24300
153 NQ78 2XG7 D0N2 07PU RE0R 53AU 4XAV S284 1Y6T red,blue,green,other 45'000.99999 24'000.53333 6'000.13333 12'000.26666 3'000.06667
154 NQ76 F2RN JHEU YLHJ BGH4 QP60 YX9F 71DA 0F5P red,blue,green,other 41'415.86542 22'088.46156 5'522.11539 11'044.23078 2'761.05769
155 NQ64 E7T5 LJCG 81NM FULL L61S 68RK 5T0H M9UV red,blue,green,other 40'575.65112 21'640.34726 5'410.08682 10'820.17363 2'705.04341
156 NQ76 GAYP E53Y Q42B 1HMU KBT8 4VGJ 5FM8 KKAR blue,other,green,red 39'040.59700 2'602.70647 5'205.41293 20'821.65173 10'410.82587
157 NQ67 1GKP 8GJ0 QV92 N912 T40G RUMG 4GK5 3SDP red,blue,green,other 37'239.28583 19'860.95244 4'965.23811 9'930.47622 2'482.61906
158 NQ16 NXPB HUBQ 7G2L FT0E RL7E SBPN NKKG 9MT1 red,other,green,blue 35'398.55799 18'879.23093 4'719.80773 2'359.90387 9'439.61546
159 NQ25 TTUM UEVM 53YF 2GMH SX7S CMND FVT3 74S5 blue,green,other,red 32'614.27313 2'174.28488 8'697.13950 17'394.27900 4'348.56975
160 NQ74 YET0 XUX5 U7GE FLF6 84YQ VSH8 RDHA 8JB9 other,green,blue,red 32'004.03845 2'133.60256 8'534.41025 4'267.20513 17'068.82051
161 NQ67 789T XJC3 M7JP AGBK 6X5N 9CD4 NARQ TB7D blue,red,green,other 30'402.23693 8'107.26318 4'053.63159 16'214.52636 2'026.81580
162 NQ74 QNVX G495 7CJ8 8EJ3 M8BV 3UVU 9KX5 R4YU red,blue,green,other 30'000.04534 16'000.02418 4'000.00605 8'000.01209 2'000.00302
163 NQ64 J5A9 VKY9 E8RR PNQD GC3C 3399 C8MC 24QK green,red,blue,other 29'863.15031 7'963.50675 15'927.01350 3'981.75337 1'990.87669
164 NQ23 1242 0PLT FHU9 DP6X PGUB QYJ1 CMSY 3UMU other,blue,red,green 26'249.99998 3'500.00000 1'750.00000 6'999.99999 13'999.99999
165 NQ85 98MX XSAH HKVJ LXNM JGKS 15B9 YV7Q Y252 red,blue,green,other 26'138.03106 13'940.28323 3'485.07081 6'970.14162 1'742.53540
166 NQ84 GYS1 6YJ4 1F9Y RD13 ABHD GMUS L31M SPSR other,blue,red,green 26'059.52498 3'474.60333 1'737.30167 6'949.20666 13'898.41332
167 NQ22 G57U Y7NQ 6G9T PR3A R7A2 MUF9 SN3H H1BC blue,red,green,other 25'496.07831 6'798.95422 3'399.47711 13'597.90843 1'699.73855
168 NQ12 VXY9 J9LH VSRB THPY V1MS 7222 DVL4 XFN5 red,other,blue,green 24'572.31395 13'105.23411 1'638.15426 3'276.30853 6'552.61705
169 NQ84 U6GK BCNP MK8J 6NKB LXP1 4VTC 5RUT S98C red,blue,green,other 23'513.26808 12'540.40964 3'135.10241 6'270.20482 1'567.55121
170 NQ31 BCKB EXNR CRQG E6AY XDFM 3ATL T97T G5UR green,other,blue,red 20'613.52540 1'374.23503 10'993.88021 2'748.47005 5'496.94011
171 NQ51 8K02 7GXC UFDG GY89 3HFN 132V FX8R VYLG green,red,blue,other 17'500.99998 4'666.93333 9'333.86666 2'333.46666 1'166.73333
172 NQ39 059N 5BGU BC6Y 3D37 BV9A 1YM3 RNHL 8ALJ blue,red,green,other 17'324.99999 4'620.00000 2'310.00000 9'239.99999 1'155.00000
173 NQ16 VV01 L4RP QA6D PEEC 2FU1 7GLR A4LL YF2U 16'215.11379 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
174 NQ06 M9TR 24HF TB8Q 0VT5 1UY1 QCCE 199M K5KG blue,red,green,other 15'898.77522 4'239.67339 2'119.83670 8'479.34678 1'059.91835
175 NQ43 790A L85Y K3TK P4UR 9LFD DSLN R031 8QAR red,blue,green,other 15'331.21215 8'176.64648 2'044.16162 4'088.32324 1'022.08081
176 NQ91 DJXA RY8P KU21 CNEM N19M SQDD EEFR 76HX blue,green,red,other 13'565.84398 1'808.77920 3'617.55839 7'235.11679 904.38960
177 NQ65 BKQ7 1RPF NL9E PP0J XPMF KA7F 7B1K EM2E red,blue,green,other 13'511.99997 7'206.39998 1'801.60000 3'603.19999 900.80000
178 NQ65 NBHP 6QED STA3 FH2V ECG3 1EAV UNDG VXBM red,blue,green,other 13'160.92618 7'019.16063 1'754.79016 3'509.58031 877.39508
179 NQ32 6K2Q DMUY 8UEQ SJMX C9FT 3K4X DPJK 0AVF green,other,red,blue 12'142.68189 1'619.02425 6'476.09701 809.51213 3'238.04850
180 NQ86 KYQ7 B4TF 0KBU R55X YCYG NXG7 1LM6 0CYU blue,red,green,other 12'091.99473 3'224.53193 1'612.26596 6'449.06386 806.13298
181 NQ81 L5SX 9N9N 2T4S V78S 7X6N 7N2S G9EB AJ62 blue,green,other,red 11'730.81978 782.05465 3'128.21861 6'256.43722 1'564.10930
182 NQ46 X2V6 C49F 1QJK 3ESQ KCR3 2LA0 H52P 0QXV blue,red,green,other 10'886.82573 2'903.15353 1'451.57676 5'806.30706 725.78838
183 NQ25 H49H 82SH XSPE 0VHH 1S54 J4N7 EX4E JJ4L red,green,other,blue 10'754.42578 5'735.69375 2'867.84687 716.96172 1'433.92344
184 NQ96 YUDX L0U1 LMGY LKH5 JU1B EJHL 44YF 11GQ red,blue,green,other 9'692.82045 5'169.50424 1'292.37606 2'584.75212 646.18803
185 NQ20 FJ85 RG98 6EFN EBTN YGVN 02L5 LE08 2RBD red,blue,green,other 9'114.72036 4'861.18419 1'215.29605 2'430.59210 607.64802
186 NQ98 NCVQ 0Y9N RNJP S6QQ 7FVJ VY3H UNPS H9P8 green,red,blue,other 7'258.23941 1'935.53051 3'871.06102 967.76525 483.88263
187 NQ78 4SF1 15R8 J73A 0077 0GME 7D7C XE54 DQLK red,blue,green,other 7'200.61389 3'840.32741 960.08185 1'920.16370 480.04093
188 NQ84 3LJY DQ4T 0KDJ NR3F 6X40 BEL7 F1HV VNR1 red,green,blue,other 7'040.37616 3'754.86729 1'877.43364 938.71682 469.35841
189 NQ69 44KY P008 LRRY TJT5 4V0K VCSU SD2C D161 red,blue,other,green 6'386.40402 3'406.08214 425.76027 1'703.04107 851.52054
190 NQ76 FVCC 9U2Y AFBV XTJP N993 F03L YYNF VLRX green,blue,red,other 6'152.38460 820.31795 3'281.27179 1'640.63589 410.15897
191 NQ84 JFGU 1NEC G37X YUP1 983B HNDG 1Y8N CVTJ blue,red,green,other 5'965.23391 1'590.72904 795.36452 3'181.45809 397.68226
192 NQ13 U009 0PCX U0AC XBJB E5AC VHJX 349P 9VBX blue,green,red,other 5'839.03491 778.53799 1'557.07598 3'114.15195 389.26899
193 NQ20 8CSE 7YVU 4SXC 6BS8 FGJ6 43H1 K84T DBU9 red,blue,green,other 5'474.86015 2'919.92541 729.98135 1'459.96271 364.99068
194 NQ16 QH0Q 0PJH 8LBF 1BRJ U943 46C0 32U1 5N47 blue,green,other,red 5'424.79684 361.65312 1'446.61249 2'893.22498 723.30625
195 NQ22 NULK 7U91 KTE7 AT7A X511 9ASK VTLX GGTX red,other,blue,green 4'816.08914 2'568.58087 321.07261 642.14522 1'284.29044
196 NQ40 NLES KC57 CSJH NPG3 32EC LETH KFQL BEDP red,green,other,blue 4'161.99789 2'219.73221 1'109.86610 277.46653 554.93305
197 NQ86 1YAB 7SMR P9R5 4E0D NDBR A5JR E4PY XPQ5 green,blue,red,other 3'269.69248 435.95900 1'743.83599 871.91799 217.97950
198 NQ34 VS8U FSLH JP9G QX9N T6VB 2X3T S4F5 0Q8A red,blue,green,other 3'160.46173 1'685.57959 421.39490 842.78979 210.69745
199 NQ39 MEDR 0LP1 N57H ARG1 DQL9 2HG5 RFCE 0ECQ red,blue,green,other 3'111.10583 1'659.25644 414.81411 829.62822 207.40706
200 NQ97 7X9Y 0FQA ST1X 4VHL NVKC HUUQ PQTG DP68 red,blue,green,other 2'500.16068 1'333.41903 333.35476 666.70951 166.67738
201 NQ21 30KG HHDF Y5PV 0SQM V02B E22Y RUVH 4X15 red,other,blue,green 2'359.99723 1'258.66519 157.33315 314.66630 629.33259
202 NQ73 3Y16 LD33 F0X8 FCF8 7L7G 01X4 83EA KQGM blue,green,other,red 1'665.50855 111.03390 444.13561 888.27123 222.06781
203 NQ46 F9RC LFSS JA7G H8TX NM3S 3VPL MLGM JJ9V red,blue,other,green 1'447.44829 771.97242 96.49655 385.98621 192.99311
204 NQ51 F6JM 6SN7 PKH9 E4AM VPEG XR46 HSQN AU28 green,blue,red,other 1'406.41192 187.52159 750.08636 375.04318 93.76079
205 NQ33 FB14 XG41 K5NH MKPT GMAQ M1BM 01K2 523N red,green,other,blue 1'180.52058 629.61098 314.80549 78.70137 157.40274
206 NQ13 481V T3VV KREN JJL3 9B5J 7DJM HF4C RCVL green,blue,red,other 1'016.10193 135.48026 541.92103 270.96051 67.74013
207 NQ08 7680 HM39 DGJV 4HC5 XPT9 CEK1 GSBL SHYM blue,other,green,red 945.36376 63.02425 126.04850 504.19401 252.09700
208 NQ19 1P4X SGQ8 XPU7 H376 DAAM VM4T H8H1 19V0 other,green,blue,red 801.94066 53.46271 213.85084 106.92542 427.70169
209 NQ29 BN0K QNBD B326 64T7 U56C 9J34 PVER U8FK blue,red,green,other 689.99999 184.00000 92.00000 367.99999 46.00000
210 NQ89 JU5H AB0U GP8E ASE0 47R7 4GQ7 HK3E VTST blue,red,green,other 634.46787 169.19143 84.59572 338.38286 42.29786
211 NQ27 R9SB MU5X YS0M XPAH NV3B SKLP 9LYJ JE22 red,blue,green,other 618.44661 329.83819 82.45955 164.91910 41.22977
212 NQ97 UQX6 UQ6N GVKS 2VS6 R5KR U4GY GKKR 0L4U red,other,blue,green 538.51726 287.20921 35.90115 71.80230 143.60460
213 NQ03 RBPX GKCH 9R9G CMCM J4XD M5T6 1RBF 0M2F blue,green,red,other 527.52296 70.33639 140.67279 281.34558 35.16820
214 NQ80 R9SN EJE9 VCP6 17FE 2CKN Y02R YT5C 449P green,blue,red,other 469.63368 62.61782 250.47130 125.23565 31.30891
215 NQ85 7V12 U2U5 6SUP 2SD3 37L0 GM39 J3XT J917 blue,other,red,green 399.99999 53.33333 26.66667 213.33333 106.66666
216 NQ44 7T0Y MYBF 6TXY S48T XTC3 67BL 0Q32 ELCS green,blue,red,other 372.24579 49.63277 198.53109 99.26554 24.81639
217 NQ66 RK6A HY3Q SSR8 KR0V T1P5 5U7R AS8J NQ8E blue,green,red,other 314.98386 41.99785 83.99570 167.99139 20.99892
218 NQ77 M1J9 MTRD S2S6 K49F YMQK L5C6 HTUM 8JN7 other,blue,red,green 272.09711 36.27961 18.13981 72.55923 145.11846
219 NQ71 6T5A 7B4Q F8F0 YPUV 2PJ6 8AN4 PCTH 0K7F red,green,other,blue 270.47922 144.25558 72.12779 18.03195 36.06390
220 NQ22 EBCP DEK9 N6KG 6FJV V475 HYEU 2Y4Y LC38 blue,green,other,red 240.75397 16.05026 64.20106 128.40212 32.10053
221 NQ73 13YA V1SH VGS6 U5CR E10E N7L4 Q6GJ PMMU blue,red,green,other 224.16761 59.77803 29.88901 119.55606 14.94451
222 NQ96 F9T5 P0AB 4UFE UPMK G1N7 4BN7 RDVN G91M blue,red,green,other 203.52241 54.27264 27.13632 108.54529 13.56816
223 NQ85 NKTG BTFP 8EVS RXMA S2K7 K0SA U3XK K1PJ green,blue,red,other 170.08708 22.67828 90.71311 45.35655 11.33914
224 NQ29 VVHF 44X6 BJ8F MP60 TK9S NHL3 BV1T XQDL blue,red,green,other 160.96696 42.92452 21.46226 85.84905 10.73113
225 NQ55 0YJC VVU4 XYPC BVDY E01L YQTR GKDF BXC3 red,blue,green,other 147.88984 78.87458 19.71865 39.43729 9.85932
226 NQ78 3CTV M9Q5 RH2N 4PT2 YYB0 R3BJ 6SC8 SPQ3 red,other,blue,green 110.03969 58.68783 7.33598 14.67196 29.34392
227 NQ82 4356 1XHT HF40 1TJV MCHX KVAS AV7T 18R2 red,green,blue,other 99.99998 53.33332 26.66666 13.33333 6.66667
228 NQ52 RNVQ BDP8 6MN3 05UU 118C 8S19 GKSY 5PYK red,green,blue,other 98.99999 52.79999 26.40000 13.20000 6.60000
229 NQ75 VR1L HYA1 1U2P MED5 H4YN J4R4 TJRK 9S1B other,red,blue,green 90.93995 24.25065 6.06266 12.12533 48.50131
230 NQ62 60RF KKKJ 7XCX 9BXH U8PD 6YE3 K9F2 9QSF blue,red,green,other 89.06334 23.75022 11.87511 47.50045 5.93756
231 NQ69 BGH4 6ES1 S8H5 R5YX L68G TUGH B71X KNAP blue,other,green,red 81.91677 5.46112 10.92224 43.68894 21.84447
232 NQ26 8C29 5S49 5LG9 BG01 PX0J E46G 046N RN9F green,blue,red,other 33.56088 4.47478 17.89914 8.94957 2.23739
233 NQ11 HGCJ 10XR 7KHU 0DEL SC4N A0FM NEN5 KYRQ red,blue,other,green 28.43761 15.16673 1.89584 7.58336 3.79168
234 NQ56 52AL QBFD SMBT 92B7 NK3T 2Q9J 5B9K 8NNB red,other,green,blue 26.98623 14.39266 3.59816 1.79908 7.19633
235 NQ19 RXK9 R9C4 G1E1 B7YX SYR1 ASJR 6P1U USE9 blue,green,red,other 25.10896 3.34786 6.69572 13.39145 1.67393
236 NQ19 EULJ 3U4F 9QGN 4BQE 98GT K43H BVQL NUF3 red,green,other,blue 21.01997 11.21065 5.60533 1.40133 2.80266
237 NQ51 KXH8 6DF2 XEQ5 GBNC BKSJ 3CBE NPGC EK2S green,red,blue,other 20.58667 5.48978 10.97956 2.74489 1.37244
238 NQ58 P83U X742 NREJ K6MH 2UR1 SVN9 L9M8 CQYT green,other,blue,red 17.99998 1.20000 9.59999 2.40000 4.79999
239 NQ59 9LPJ U101 2VMH 93XH N23H RECB CD2M 7PSS blue,red,green,other 16.35268 4.36071 2.18036 8.72143 1.09018
240 NQ83 3F50 X710 TJKH 889C AA38 0B01 Y9H3 7T0L blue,other,red,green 11.39114 1.51882 0.75941 6.07527 3.03764
241 NQ40 88SP UK3H YX50 84U4 BMXE C0KQ JQX4 MEEF green,blue,red,other 10.77838 1.43712 5.74847 2.87423 0.71856
242 NQ10 C6MK UYLQ R5C2 DFT4 0V4D NFS4 LUX8 B2HD red,green,other,blue 10.37477 5.53321 2.76661 0.69165 1.38330
243 NQ37 YDDJ U2MM 1YAJ 6F55 UU8V S3GU 6VNU M29H red,other,green,blue 9.99998 5.33332 1.33333 0.66667 2.66666
244 NQ47 K999 0EU3 03U5 L0LX 0S0M YVK2 LN15 B13A blue,green,red,other 8.50751 1.13433 2.26867 4.53734 0.56717
245 NQ19 38N7 APNX PT3T F0SS Y789 S6PG 341A 6EP3 green,blue,red,other 7.99999 1.06667 4.26666 2.13333 0.53333
246 NQ81 K2FM 3M6B T8V0 TH0Y TKR8 03KC L6D6 1D81 blue,green,red,other 7.50889 1.00119 2.00237 4.00474 0.50059
247 NQ04 PSJ4 TYY3 FEVR E68S VB8P 6S1N QVGA 2FT6 red,blue,green,other 7.42322 3.95905 0.98976 1.97953 0.49488
248 NQ52 MV1S 5T1K LFAE DTMH A15N 41C8 P032 GA4C red,blue,green,other 6.50029 3.46682 0.86671 1.73341 0.43335
249 NQ75 TB6G SHVA 0PRD MUQR SL32 E9A9 2EDE 422E other,red,green,blue 6.19998 1.65333 0.82666 0.41333 3.30666
250 NQ48 PQHA G4P6 2HHN 0SPY JL01 96PD Q0TP JQ1J blue,green,other,red 5.99998 0.40000 1.59999 3.19999 0.80000
251 NQ55 5UE3 G14X 8R05 ADNP LX1R VJRL ATPT YSE4 red,blue,other,green 5.28895 2.82077 0.35260 1.41039 0.70519
252 NQ33 7H3V 6Q8T 0Q5C JPVT KDPL U3M2 9XXG EG0U blue,other,red,green 4.99999 0.66667 0.33333 2.66666 1.33333
253 NQ02 2PR0 0HSH CU2D CB7C PDXT YVE9 THES GT85 blue,red,green,other 4.59826 1.22620 0.61310 2.45241 0.30655
254 NQ59 X3XC KNRC 90Q6 TMFM YHK0 P2F4 HKCB D6HG red,blue,green,other 3.56020 1.89877 0.47469 0.94939 0.23735
255 NQ29 9N5P KLH1 KJPM 3REM AFV7 P5H5 604X T61L red,blue,green,other 2.39569 1.27770 0.31943 0.63885 0.15971
256 NQ96 J5R3 CJUE YC1B 1LY8 32HP 4JHG HD94 T4KD red,blue,green,other 2.09999 1.11999 0.28000 0.56000 0.14000
257 NQ03 L9TF 5RQ1 T9LX NAJD 9DQ7 A0HD 59FN NBA6 red,blue,green,other 2.04538 1.09087 0.27272 0.54543 0.13636
258 NQ74 N8GB NNUE LYP8 9L3L YCT1 400V KT3S 09VS blue,other,green,red 1.99999 0.13333 0.26667 1.06666 0.53333
259 NQ92 S78A 05U6 UU4P A4H1 EQLE 4LN4 MTKQ 1KN9 other,red,green,blue 1.72609 0.46029 0.23015 0.11507 0.92058
260 NQ55 HV5K F6BF SXSD 9JPJ J2NJ XU3T K5YR JGE0 green,blue,other,red 1.35399 0.09027 0.72213 0.36106 0.18053
261 NQ70 9XPB C5BP USSY 9X9Y DU1N Y7Q5 KAJ7 JG75 green,blue,other,red 1.34998 0.09000 0.71999 0.35999 0.18000
262 NQ18 2EJ6 BRCJ 14KS A723 V3H2 NKV4 S3Y0 CT1P blue,red,green,other 1.31805 0.35148 0.17574 0.70296 0.08787
263 NQ61 8N14 XDJY J3KY Q6F8 NLM6 65P2 7EEF 9CU8 blue,other,red,green 1.19518 0.15936 0.07968 0.63743 0.31871
264 NQ52 Y9S1 K9US HDAX BR81 HDLY Y724 JRCL V4K7 red,blue,other,green 1.08308 0.57764 0.07221 0.28882 0.14441
265 NQ47 XL8P 4NJV Q0TA G64E PEB1 9DM1 PQMV SE4M blue,red,green,other 1.03337 0.27557 0.13778 0.55113 0.06889
266 NQ19 5MEN U2Y5 DC1P VHYP EHFX A0LN L9JJ F2SE red,green,other,blue 0.99999 0.53333 0.26666 0.06667 0.13333
267 NQ90 TPA6 D9LC XL7J TBP4 3P9A 3D97 4YYN 48YD red,blue,green,other 0.99999 0.53333 0.13333 0.26666 0.06667
268 NQ62 YUSE A23U UA06 TAXT LQMK H1HE 9AT3 0AC5 red,blue,green,other 0.99999 0.53333 0.13333 0.26666 0.06667
269 NQ06 J05C LA27 21BQ 5N48 5XRY 8FM0 BBF9 QR7F red,blue,green,other 0.99999 0.53333 0.13333 0.26666 0.06667
270 NQ53 XYY3 FX0G JS1K JMHD FHLB HB7T B0LA CA1M green,red,other,blue 0.99999 0.26666 0.53333 0.06667 0.13333
271 NQ77 5315 N25X U6CX FFKC B1U7 AHCG 0HSM E657 green,blue,red,other 0.99999 0.13333 0.53333 0.26666 0.06667
272 NQ30 285H 536G 193Y TQB3 DE27 DT60 4BBC 7C1E blue,red,green,other 0.99999 0.26666 0.13333 0.53333 0.06667
273 NQ61 HBM3 MYQE KMVJ R7X9 1G6K 95CP G9LQ YLXY blue,red,green,other 0.99999 0.26666 0.13333 0.53333 0.06667
274 NQ98 Y9JQ 9UE6 HRBD V91N L832 G5VJ N6N2 2PVQ blue,green,red,other 0.99999 0.13333 0.26666 0.53333 0.06667
275 NQ03 FBSY H3AD B7LX 3SNU TEVM ND63 9QAS Q0GU blue,green,other,red 0.99999 0.06667 0.26666 0.53333 0.13333
276 NQ56 33X9 CV36 DC87 U1DL HDTU TDS2 NK95 419P red,other,green,blue 0.99998 0.53332 0.13333 0.06667 0.26666
277 NQ87 M4U3 XLGU 4ET2 YYKJ TE74 YC1Y P347 AXQV other,green,blue,red 0.99998 0.06667 0.26666 0.13333 0.53332
278 NQ30 8DSE EFGC 8FBM 1J2R J1KY PAUK NAPU DBQX green,blue,other,red 0.99998 0.06667 0.53332 0.26666 0.13333
279 NQ22 P066 6XK0 GPXM 4D7Q N264 CP3J YJN1 DE07 red,blue,green,other 0.99997 0.53332 0.13333 0.26666 0.06666
280 NQ93 YVEL AR63 YDUH NK02 MLY1 0JRT GERU DTKL blue,red,other,green 0.99883 0.26635 0.06659 0.53271 0.13318
281 NQ57 Q82U LPGH 57CH HDS1 XHTJ 8Y9M Y96T XGL0 green,blue,red,other 0.98999 0.13200 0.52799 0.26400 0.06600
282 NQ19 LFFL XPXJ F8RH KK1N X567 R0LJ 2TF2 65ST green,red,blue,other 0.98998 0.26399 0.52799 0.13200 0.06600
283 NQ02 V6H3 0S0B CF97 8BEG CTXM QF5B QCX8 V9DA red,blue,other,green 0.80789 0.43087 0.05386 0.21544 0.10772
284 NQ34 PM92 0QRY Y7JB A90V A4G6 3QK6 UVYP GAM5 red,blue,green,other 0.79998 0.42666 0.10666 0.21333 0.05333
285 NQ04 1PQH 8PAY 4F2U C5T5 870F S2UB J0VA 9GJ8 green,blue,other,red 0.77998 0.05200 0.41599 0.20799 0.10400
286 NQ73 26VD H6G6 5N08 RAR2 B3V6 Q9D5 086R EVR1 other,green,blue,red 0.69519 0.04635 0.18538 0.09269 0.37077
287 NQ62 23AX AMB2 KJRU T1CJ FSDD GU54 BNKA PYNM green,blue,red,other 0.64178 0.08557 0.34228 0.17114 0.04279
288 NQ30 2GHX H9PE 6PBK 32ME 5LGL 4RX5 V7T2 E9BL red,blue,other,green 0.63900 0.34080 0.04260 0.17040 0.08520
289 NQ85 1CNX AQT9 BR5K QFVB BNBM 93TJ T28J YKA5 green,blue,other,red 0.55398 0.03693 0.29546 0.14773 0.07386
290 NQ16 7Y9Q 2HQ1 S2J4 REGK GR0F TKLE 5F3Y VRUH red,other,green,blue 0.50869 0.27130 0.06783 0.03391 0.13565
291 NQ13 K5P9 KYQ7 SAQP DESB BE2F 6KQ4 4470 5MSE green,blue,red,other 0.40000 0.05333 0.21333 0.10667 0.02667
292 NQ97 8M8S M62Q ACB6 ENG2 F98S 8NQR Q74Q A0B9 green,red,blue,other 0.34185 0.09116 0.18232 0.04558 0.02279
293 NQ75 7YU3 EYBK 442C T9BH H5M3 JETR TL78 M90Y red,green,blue,other 0.32789 0.17487 0.08744 0.04372 0.02186
294 NQ87 5XP1 UYG1 V270 6LNL LT8E JLKN CSB0 5187 green,blue,red,other 0.30000 0.04000 0.16000 0.08000 0.02000
295 NQ38 09A7 5MXQ 3JAJ 78B9 M0JV LFE7 LTLY 4JU5 green,blue,other,red 0.30000 0.02000 0.16000 0.08000 0.04000
296 NQ16 TNG0 EJ93 ERA1 5N04 RJKB J9K6 UGMG 4U7T green,blue,red,other 0.20559 0.02741 0.10965 0.05482 0.01371
297 NQ76 JAGK L0FV M0XY EFAN QP7Q 1CU7 A57F P67Q red,other,blue,green 0.20369 0.10863 0.01358 0.02716 0.05432
298 NQ20 4FVT F92M Q6M5 26UT 1MF9 S67A NDBL H1RQ red,blue,green,other 0.10226 0.05454 0.01363 0.02727 0.00682
299 NQ89 F8DD FJGL LUD7 6EAS B78M 2D95 HY74 7HLE red,other,green,blue 0.09998 0.05332 0.01333 0.00667 0.02666
300 NQ40 7G2N J5FN 51MV 95DG FCQ9 ET11 DVMV QR1F red,other,green,blue 0.04965 0.02648 0.00662 0.00331 0.01324
301 NQ17 0PHD 9AKB 3FPM 2GC7 0VUM 33C1 UNEX 6ELY red,green,other,blue 0.01430 0.00763 0.00381 0.00095 0.00191
302 NQ05 YKGN KLYF NVB4 L3CU G446 XD0A MN89 YP5G red,blue,green,other 0.00999 0.00533 0.00133 0.00266 0.00067
303 NQ44 KX6T YEUQ G4BN B09U LEKG MKF9 KDFU XGP9 red,blue,green,other 0.00999 0.00533 0.00133 0.00266 0.00067
304 NQ36 ASE6 V9MD 4DBH HN46 TBJ2 L46H TLXH DYAD red,blue,green,other 0.00998 0.00532 0.00133 0.00266 0.00067
305 NQ09 SDU6 43UX T37G E393 88RU 9SAP K5KP T425 green,blue,red,other 0.00944 0.00126 0.00503 0.00252 0.00063
306 NQ03 93B5 TBAQ G098 YH37 HSSV HAC5 3KJ3 VRXY blue,green,red,other 0.00900 0.00120 0.00240 0.00480 0.00060
307 NQ10 3NKH C6YR FFKA 2G1H 4SBL 83H5 RNUQ Y9DM red,blue,green,other 0.00869 0.00463 0.00116 0.00232 0.00058
308 NQ89 LUDK UEH1 PSKK DSDP 5SJ8 ELP6 5SF7 77V0 green,blue,red,other 0.00805 0.00107 0.00429 0.00215 0.00054
309 NQ65 QPGX KUP6 P7KJ 5Q8K 78XF 5CUQ EPAC 4LEG red,green,blue,other 0.00798 0.00426 0.00213 0.00106 0.00053
310 NQ19 TBJJ N7RD US2Y MVFE 9HXP QX0E 923S V8BE red,blue,green,other 0.00609 0.00325 0.00081 0.00162 0.00041
311 NQ72 SC68 N3SX 5YEJ RFR4 0L78 GPUM EX63 9U6L red,blue,other,green 0.00598 0.00319 0.00040 0.00159 0.00080
312 NQ35 JDQJ A8MT P148 3KXA TXJK T991 7DV4 63J9 blue,red,green,other 0.00365 0.00097 0.00049 0.00195 0.00024
313 NQ32 U98T SD1K 4R89 SNQH HPYX HVQQ PLEF ERQA red,blue,green,other 0.00289 0.00154 0.00039 0.00077 0.00019
314 NQ11 8THA F46T X6Y1 F5E4 DDJB MFB2 U9X8 M8M0 red,blue,green,other 0.00236 0.00126 0.00031 0.00063 0.00016
315 NQ37 H4NA 47X3 F6EC H7YL HBD3 LPB2 VA0U EJ4H red,other,green,blue 0.00156 0.00083 0.00021 0.00010 0.00042
316 NQ93 HV06 F8JX HKGP 7R7Y 1RJB PRQR DNEC 13ML blue,other,green,red 0.00140 0.00009 0.00019 0.00075 0.00037
317 NQ25 28E7 ERR6 6HA0 3XC1 G7PP 3XAL T5ND 4SDQ blue,green,other,red 0.00079 0.00005 0.00021 0.00042 0.00011
318 NQ43 EL8T D78J CCQF L1P6 H03J BXD3 V2A4 P2S8 blue,red,green,other 0.00006 0.00002 0.00001 0.00003 0.00000
319 NQ29 Q4X7 JS4A 5Y7E 6ATR B44S 5FMC UNMR 3A2H red,green,blue,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
320 NQ17 4HHU 98SL TN7P R127 1AJ3 H6AA BX52 5G15 red,green,blue,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
321 NQ85 VATG 834H HJL7 HVJ9 D3F1 GPPR C0T4 YLL2 red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
322 NQ61 9CEF S66M G03X QRK9 AGNS SV3A LM31 6JPA red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
323 NQ29 G7XP BLXC 3K7Y 15T3 M626 B08N 5RSC SLMN red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
324 NQ97 XL28 B34C 4T8D K07K XKGE 76VM R549 QBY6 red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
325 NQ65 ED1A V166 BG7M DJDJ JCKP U793 DE8V XPPH red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
326 NQ47 AG8F Q34Y BLNM CXEP FM5S UGVM TM11 D1M9 red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
327 NQ72 B399 ETEE VUYS XVJU SQYV 50FG 50T4 UVCE red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
328 NQ36 LQJC UQJK 18JE SAGC 53LY F0P8 PNU3 Y93E red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
329 NQ93 M6DR VSKV DCFJ JS0F XJCL YDDF 26P0 6A35 red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
330 NQ27 QMJN H9KY RRK1 336P L07B 9GMQ 4BGV DC9L red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
331 NQ65 Y24X G1A5 A3SJ EECG 7HD6 EF50 H9EX 288P red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
332 NQ86 M8VJ 6D1A 1JXX 0GVC 1H7K EACQ 920T LSKV red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
333 NQ92 M26T UQT9 2N6J ER05 A1Y6 N0HR LF6Q 0N9A red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
334 NQ88 552D 6F4M GHAU NLS1 LUQ5 CJRC F94K XM81 red,blue,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
335 NQ37 1ESH M4K5 590P H4E8 TVXA F6CN JX2A 5YBM other,green,blue,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
336 NQ09 3RMB SLAL X7EB U27M X719 37TC C9H5 J5RT green,blue,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
337 NQ23 232X G4XL 2LDP RPT9 PLCV V6H2 X14M JR7X green,blue,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
338 NQ97 XGFM TCYP YJH1 8XUG 9BYD G22S 57AY JMV0 green,blue,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
339 NQ17 YC1M 180L 9D47 EEYC GGP2 UM56 2988 A7MU green,blue,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
340 NQ65 HRRC 7TSB XSD8 GQBD 63JM HDNK 855V T13T green,blue,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
341 NQ23 Y0GT H0VF 912A 30TV GJET NPH6 51QE 46JH green,blue,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
342 NQ52 TKLK 6FGF 7RDB 3L6Y 1JJQ TNMC R4TX R1Y0 green,blue,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
343 NQ94 E0MD RND4 X4XJ M3LD B5HR A4NT S3BF 8Q8F blue,red,other,green 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
344 NQ50 PMNV RK5U 9Q0C UBNT D46J JB08 YEEL 34KM blue,red,other,green 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
345 NQ96 QF84 EKRJ XJCH R74Y HKFH RP7N 6VQL 4LEQ blue,red,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
346 NQ32 UG4X 8R47 DSPY A34D V9HC 8N40 XKX0 FJ6V blue,red,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
347 NQ71 XXDS 7JQH 3H6D 4HB0 BB46 SRQD 9UCB PHES blue,red,green,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
348 NQ79 YX41 GEGU A5GB DXCS 6HM9 ALU3 XJ5M FRPR blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
349 NQ41 8M73 NA0T YH6R Y7QA JPKM 4NTD NN6N CN72 blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
350 NQ14 6RLT 7RGU CNMC F2TT UEQG PURJ FDG4 7HDQ blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
351 NQ58 4N6F 23DT ETV9 U736 96VV 2A5Q A86T APKK blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
352 NQ09 7B1A TFM7 BAUR Y9FE 200B A7K4 EDHC N1MV blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
353 NQ75 LTK6 3BX5 1A9J VAQS UEPY M19U JD28 LFVS blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
354 NQ92 TYG1 3AT5 T08P K912 FJM6 C9AF 6K24 E8V6 blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
355 NQ78 XAEA AKP6 T5DQ AYGT BLH2 817N J2BL CUUX blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
356 NQ68 RGJV XYDH V1RK 3DS2 TY8E 8GS6 9N9J NJKT blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
357 NQ26 RPJ8 0HF8 4YJ4 9QTU DSAC EXMR K84U F7Q7 blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
358 NQ14 G31M T03Y 16PV BGVK NFBQ 7QA1 9TDD CF1T blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
359 NQ40 GYX6 D2MC QU9S NV78 3QA1 L5F9 1VQB 169S blue,other,green,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
360 NQ73 UMKP 3EDH TNQK GS4H PLUF P4XR 56NM 4VM3 blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
361 NQ77 49F4 TQ91 B2SV 45KQ FLDX L7U9 8HY8 MMG7 blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
362 NQ24 BMQR M67P KSX2 HMCE TNBM UDRU T3TX MD7U blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
363 NQ66 HLHP 01R1 0G3N UYUV K09X X4K7 KQ1V K57F blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
364 NQ12 1FBF NTVK P9UB LVGY D2LG HQKF 8MYV KGG6 blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
365 NQ16 BMX3 EG1J 8SPR S654 SYBE RTYX QGC4 PKVJ blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
366 NQ25 3VVM 2JQB LBAU 1S1N GYD4 D127 V267 55HV blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
367 NQ83 QHM9 6SAT 2282 F18X 2PL4 LXP2 UL4C JNF0 blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
368 NQ09 N8HG 6828 N3JX L3LF QQNG QV9C FMVP 2PDN blue,green,red,other 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
369 NQ47 MPUF 2TUU 0E51 GR21 KF7B DYJE J27G CBUE blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
370 NQ23 AFVU 51ML 6CQX PN70 TGN7 PAN5 2EF6 D80T blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
371 NQ76 URFJ 9D3G 7PHN 0XHX F0H3 R8EA YPD1 F2K5 blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
372 NQ07 G8MK S7XQ BSF8 RC57 X3Q3 J4H1 KXJR H4TY blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
373 NQ13 SN3R NSGT 5DC7 CV9E NEET MVK3 LQ0F AK0E blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
374 NQ59 A75E S93C RNVT J4YB SVYM BEX4 G54U HQ6G blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
375 NQ29 BGGA HKRQ YRAD HTCE B4KU 3U5K YBQ6 76AT blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
376 NQ33 XP16 DBQU A2GH AME3 MHYN J8LD BPLJ NMKJ blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
377 NQ74 B713 N6VC QVEU DYAS QG64 2MD0 DUHH 8BTS blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
378 NQ70 C1UN AF91 735B CLT7 U7X1 8JVP 3LT4 3N4Q blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
379 NQ91 KUAP F799 TPJT 938T E9K8 5ESN FR61 BRGQ blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
380 NQ21 44FE QAG6 L1JY F07N LT72 C4HM 1A6F SS7G blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
381 NQ69 L0CH TQQ8 YXJU T7NC 1L66 SFHP BMTP 6QDX blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
382 NQ18 GNQ0 2JV6 R05T AVMT 4GVB F20R 6GFJ VBLH blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
383 NQ37 XMGY DFTB L0E3 EESS AKV8 H60D 5KR4 XJX3 blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
384 NQ09 UKK8 9UHS PVHA B34K P0NQ TBHH GDLX Y7GK blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
385 NQ47 VUK8 Y0GP 380E TE86 HL73 55F6 LL3N 0RVX blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
386 NQ50 DJLC MF54 UVSM BS7U S5AT X6QU S6SY KENM blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
387 NQ51 3MNJ 6R3Q P3G0 UDE1 ERNP 2TU2 A2A2 2YPB blue,green,other,red 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Account Type Basic
First Seen in Block 1112578
Most Recent Activity in Block 1126904
Net of Transactions 0.00507
Grand Total 0.00507

Balance History

Recent Transactions

Displaying only the 10 most recent tx out of 507.

BLOCK TX HASH SENDER RECIPIENT SENT VALUE SENT FEE RECV VALUE RECV FEE DATA
Sum of 507 TX 0.00000 0 0.00507 0.003
Net + 0.00507
1126904 0xd03150... NQ36 ASE6 V9MD... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves red blue green other
1126848 0x8a8604... NQ25 TTUM UEVM... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green other red
1126848 0xb76745... NQ06 MR01 3EKD... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green other red
1126736 0xa684c6... NQ77 49F4 TQ91... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green red other
1126736 0x203c13... NQ63 AEPL 6U2A... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green red other
1126736 0xdd8d35... NQ71 N03C GAU1... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green red other
1126735 0x97dc67... NQ41 0R1K VA4B... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green red other
1126648 0x724b2a... NQ85 VATG 834H... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves red blue green other
1126647 0xc01cff... NQ61 9CEF S66M... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves red blue green other
1126603 0x6600dc... NQ25 28E7 ERR6... Curve Vote 0.00001 Vote rank-curves blue green other red

Transactions Grouped

SENDER RECIPIENT TX COUNT SENT VALUE SENT FEE RECV VALUE RECV FEE
Sum of 507 TX 0.00000 0 0.00507 0.003
Net + 0.00507
NQ33 FB14 XG41... Curve Vote 5 0.00005
NQ23 MG0J DQJ9... Curve Vote 4 0.00004
NQ26 RPJ8 0HF8... Curve Vote 4 0.00004
NQ52 TKLK 6FGF... Curve Vote 4 0.00004
NQ71 XXDS 7JQH... Curve Vote 4 0.00004
NQ58 TMEF X3GE... Curve Vote 3 0.00003
NQ06 MR01 3EKD... Curve Vote 3 0.00003
NQ19 EULJ 3U4F... Curve Vote 3 0.00003
NQ28 07YP VKU6... Curve Vote 3 0.00003
NQ10 C6MK UYLQ... Curve Vote 3 0.00003
NQ09 UKK8 9UHS... Curve Vote 3 0.00003
NQ56 52AL QBFD... Curve Vote 3 0.00003
NQ55 3MGR Q2N1... Curve Vote 3 0.00003
NQ13 SN3R NSGT... Curve Vote 3 0.00003
NQ97 8M8S M62Q... Curve Vote 3 0.00003
NQ64 E7T5 LJCG... Curve Vote 3 0.00003
NQ25 TTUM UEVM... Curve Vote 3 0.00003
NQ40 GYX6 D2MC... Curve Vote 3 0.00003
NQ32 UG4X 8R47... Curve Vote 3 0.00003
NQ91 KUAP F799... Curve Vote 3 0.00003
NQ14 G31M T03Y... Curve Vote 3 0.00003
NQ70 X0FF 1KSY... Curve Vote 3 0.00003
NQ29 BGGA HKRQ... Curve Vote 3 0.00003
NQ91 NNDL U2KJ... Curve Vote 3 0.00003
NQ25 3VVM 2JQB... Curve Vote 3 0.00003
NQ37 4THL A006... Curve Vote 2 0.00002
NQ72 62P7 AA2K... Curve Vote 2 0.00002
NQ33 XP16 DBQU... Curve Vote 2 0.00002
NQ30 61Y5 X1C6... Curve Vote 2 0.00002
NQ12 VXY9 J9LH... Curve Vote 2 0.00002
NQ41 0R1K VA4B... Curve Vote 2 0.00002
NQ96 F9T5 P0AB... Curve Vote 2 0.00002
NQ21 44FE QAG6... Curve Vote 2 0.00002
NQ98 6G5D U607... Curve Vote 2 0.00002
NQ22 K95G 8U7P... Curve Vote 2 0.00002
NQ18 BC20 EX5E... Curve Vote 2 0.00002
NQ63 AEPL 6U2A... Curve Vote 2 0.00002
NQ51 F6JM 6SN7... Curve Vote 2 0.00002
NQ70 C1UN AF91... Curve Vote 2 0.00002
NQ23 K422 FXG3... Curve Vote 2 0.00002
NQ38 SSRJ CATK... Curve Vote 2 0.00002
NQ11 L6AY P38U... Curve Vote 2 0.00002
NQ18 GNQ0 2JV6... Curve Vote 2 0.00002
NQ71 N03C GAU1... Curve Vote 2 0.00002
NQ04 PSJ4 TYY3... Curve Vote 2 0.00002
NQ47 P7A4 FB6L... Curve Vote 2 0.00002
NQ50 PMNV RK5U... Curve Vote 2 0.00002
NQ18 2EJ6 BRCJ... Curve Vote 2 0.00002
NQ76 TBRG BPD1... Curve Vote 2 0.00002
NQ50 DJLC MF54... Curve Vote 2 0.00002
No blocks mined.

Alternate Address Styles

6DbiuiPmy6MfndYoBXNIs6ehTOs=
e836e2ba23e6cba31f9dd628057348b3a7a14ceb