Block: 2509855 Hashrate: 9095.56 MH/sec Supply: 10,841,681,434 NIM Time: 16:55:24 UTC

Address "Change Vote"
0.00515 NIM

Voting Results

yes 325'748'964.15524 41.41%
undefined 367'083'365.90869 46.67%
no 93'774'879.24761 11.92%
TOTAL 786'607'209.31153 100.00%
Total Votes: 418

Vote Details sorted by Balance

Rank Address Vote String Balance Red Green Blue Other
1 NQ16 Y6A6 BLVD Q627 JN7H TL4E HC4F 89AJ 6DL5 yes 140'738'757.90120 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 NQ70 X0FF 1KSY C5NV NVL1 TUD1 6U3H X8YN 8UNU yes 137'056'939.12849 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
3 NQ50 JGA1 7FLT 4039 XVFE CLM4 NMU8 APK3 MBK9 no 106'036'922.19155 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 NQ02 SA5F 39SP G865 MYM6 62HE MFTA TQVU XURB yes 35'000'000.31142 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
5 NQ84 57G4 L050 UR42 JM0A 6RXT 2L3L 6DFS GC5D yes 34'380'417.35760 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
6 NQ94 TLGT 8YUF FCC0 9SSE TVH3 4TXF 8Y6Y VM19 yes 31'984'834.04397 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
7 NQ66 YNKN H68J ANNN DKY4 UP8D 82L1 81F1 QE5M yes 23'847'519.02998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
8 NQ25 H49H 82SH XSPE 0VHH 1S54 J4N7 EX4E JJ4L no 12'986'173.95721 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
9 NQ75 VR1L HYA1 1U2P MED5 H4YN J4R4 TJRK 9S1B yes 11'790'054.27635 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
10 NQ60 4V7J G4VD M0NY TGPT GR07 VP7S A6UX GU0C yes 11'699'627.47501 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
11 NQ28 1U7R M38P GN5A 7J8R GE62 8QS7 PK2S 4S31 yes 11'499'998.99997 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
12 NQ24 5GQR M6AS NPSQ 6F99 SQJ3 GLMA KXG4 XEUV yes 11'337'477.99997 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
13 NQ15 MLHU BJ2S 3BCS 02AL 9BBY RHX9 CT53 BUL3 yes 11'302'425.03517 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
14 NQ86 1N22 T6FQ VVSJ N661 VG81 G1AP 0S6E PBU1 yes 10'999'999.61785 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
15 NQ09 X39V BJU0 CKS2 MACH LMYU 804S A70R JAX2 yes 10'870'963.55944 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
16 NQ91 NNDL U2KJ EC8L UMRH VAGQ VYGH V273 T0GQ yes 10'848'146.62996 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
17 NQ07 20XS HKJY MH2M E0H2 15PS JV7V U2MN UF5F no 10'831'307.19813 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
18 NQ86 B5H2 BMBS DG44 P6Y7 VAFJ K4YY ADKP CTNH no 9'625'023.69247 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
19 NQ87 Q35H 4GR1 2CK9 NMYR UE8F 9H6X JT36 S8S2 no 9'470'857.68166 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
20 NQ98 E7AC BY3A MAAB XR9D NTLS VDVK DH2J G6L6 yes 8'177'131.47842 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
21 NQ98 6G5D U607 DCXU 45DY HTE4 C6VN LLK4 1JSA no 8'108'274.68897 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
22 NQ71 D6FX 3X9F 346G P2KS MPKX ULSQ YQMS RHL8 yes 7'339'279.55698 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
23 NQ69 KGV3 12GV Y1TB KPLA 4LCL Y4VB Y9BM R4FQ yes 6'667'867.55694 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
24 NQ76 CJ7A 9MNJ RR2V FG3J 1CGF SMCA P27J CHUL yes 6'390'007.42423 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
25 NQ83 K72K PT5F R1TB 1XU6 XMB5 N7Q9 NSGB 1YBM yes 6'064'330.60527 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
26 NQ55 3MGR Q2N1 PFYU CURV 6M0M CD1K 3GEF 99VJ yes 5'532'691.95037 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
27 NQ54 KH01 B090 M5D0 KAEH 7CAG 0P2R DAJ1 F5PC yes 5'288'349.60538 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
28 NQ23 MG0J DQJ9 0S5M 2MFS HLRJ G1TA 7BN3 425N yes 5'139'005.90693 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
29 NQ38 SSRJ CATK 3X08 3N6L H9T7 V3PJ 6V8R SYL5 no 5'093'994.94741 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
30 NQ39 9K1S Y2HA 3FG8 L0R8 RH9G UX4X 1FJ8 X76R no 4'786'936.74978 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
31 NQ65 RKL7 KAQS P49X Y3T3 502F B1S4 88HL 9M2V yes 4'654'888.93584 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
32 NQ26 S1NC C39F RH1P TC29 2JS7 L6G5 UVMQ 84X7 yes 4'163'449.41774 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
33 NQ03 B2JH 1EUK PD1J XFR0 XVST LP94 RMN2 40E3 yes 4'113'853.20454 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
34 NQ17 YTX4 X5U6 5BUX HN5J V6VV 260V 9UP1 D39S yes 4'048'565.40177 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
35 NQ21 Y90S 3B1B FLSH BPJ6 4CMY 9QHS 3D7B 0F84 yes 4'000'000.44071 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
36 NQ93 N65R S65G YQ7H B1P3 F0D8 VYEJ BS4K UJBF no 3'727'662.59645 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
37 NQ26 892A HVUD JVLX YKKT 5GG2 4FNA 5TV8 GASH yes 3'229'067.00939 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
38 NQ84 DT0K U4SC 8S8A UH02 Q7UE AXPT P7HY D2CT yes 3'222'724.06092 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
39 NQ10 KFAN UL02 HY7X LBKS J9HV 601N EPMN J6B0 yes 3'000'000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
40 NQ20 FJ85 RG98 6EFN EBTN YGVN 02L5 LE08 2RBD yes 2'809'114.72036 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
41 NQ67 X6GH ESMV V7UF JA4P EMTE 7LDR 3HJR URR8 yes 2'772'165.45493 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
42 NQ98 HAPF FQAV G40T 6NKT 4J0N XR4T 8M8X JQSF yes 2'567'725.31277 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
43 NQ13 QMH6 NR69 LM6F 8Y0E Y8LR 18J2 TDUJ UQVM yes 2'079'705.79830 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
44 NQ68 Q5CC 8SJD JEA7 K8EC D7FR SKJT MY1N PL2F no 1'836'994.42797 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
45 NQ44 PCUM CBG4 1MV2 NN2H D71V 8PBT P95V 4CP3 yes 1'836'368.56907 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
46 NQ52 2M37 RDQX U4QR CL6C 3GLB 4AMA Y7PH 7X7M yes 1'830'000.54600 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
47 NQ45 3QKR HJKX VAUK TA9J FCRM F0LV 7QBM 4PJA no 1'697'559.80355 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
48 NQ34 3XVU 9R9A 1TNE BQ03 Q7GD L3K0 3H6U 9800 yes 1'500'000.08254 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
49 NQ22 5DHJ D094 B85G FGPV 2UQE TCCN 7D30 Q8CN yes 1'309'506.99997 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
50 NQ61 5N48 GFKG 2KGC 4FRN RCSB 5CS1 VVHX XQ1X yes 1'292'229.79116 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
51 NQ22 G57U Y7NQ 6G9T PR3A R7A2 MUF9 SN3H H1BC yes 1'210'804.39821 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
52 NQ62 MAN9 4MK2 NAK1 X4DN T1U4 2YTU JFLP VA64 yes 1'153'035.35599 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
53 NQ03 93B5 TBAQ G098 YH37 HSSV HAC5 3KJ3 VRXY yes 1'107'066.37510 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
54 NQ93 4K56 JJXG 9TEB S72S URE2 S2GA 9FE1 E0A6 yes 1'042'067.39311 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
55 NQ50 XR9R JFFN MUSQ RPKQ ML0Q HHBG 027B XKEE yes 1'025'195.38963 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
56 NQ08 TFEK YA5T CLMA CXBY CVEC US00 K3C0 DHRA yes 1'006'196.23640 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
57 NQ45 63U3 76QR 6VBU R9CC QYMT HQ25 0CAE GNFK yes 1'000'000.04994 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
58 NQ30 61Y5 X1C6 L6KH YATK GGM6 P9SV G0E9 GY8L yes 999'999.73470 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
59 NQ79 9C0A TL8G X3VY Y3RT T0S1 4JP4 NVFG 7BEC no 754'275.79048 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
60 NQ85 LXGA E4BS F8UX 81UK G2GK 6YVY AU54 K06A yes 627'341.96194 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
61 NQ40 7G2N J5FN 51MV 95DG FCQ9 ET11 DVMV QR1F yes 593'558.85647 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
62 NQ84 URPC DXNT 8V71 DRPR 0F85 K8BM 9GAU 142Q no 553'481.99510 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
63 NQ27 L6RF YDRE X88R 1U7Q FX9K 61MM RH57 AG7B yes 499'846.28499 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
64 NQ20 SQU4 JYMY 6P42 G2Y1 VTS6 D1HU 2L78 JU6F yes 498'732.51494 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
65 NQ87 645N XNVB KLPF K0A1 S4BU UN0J 07Y2 HHU1 yes 486'965.83542 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
66 NQ32 UQEB 0HQJ 9HNV Y3TR SAFE 8VX1 PKS3 U4KS yes 450'960.59122 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
67 NQ21 6PP3 3YYG AH5B 9PF0 AENA U0L3 YKRL AVAE yes 441'941.55692 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
68 NQ40 NLES KC57 CSJH NPG3 32EC LETH KFQL BEDP yes 439'995.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
69 NQ41 YT2B TSSY SMUC JVV6 PJ0M G97G 7ARK MBBE yes 428'854.51198 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
70 NQ87 T393 TGQ8 EJHM XNDL SBV7 PLKC AJJY 3X4B yes 409'407.21454 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
71 NQ41 0R1K VA4B R3CF KFC1 E0AC 424M 67MV 9NVT yes 398'464.99997 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
72 NQ34 A51K 3K6J 4E6Q 07JR VBQA 0JJ3 HC5E AG7U yes 388'343.66186 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
73 NQ79 5L69 KSN1 4KRR DD0E CLQ9 EUF6 896Y RAE3 yes 340'502.94191 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
74 NQ68 VT97 6GR4 FFA7 U8VC BET7 EDRT R001 2S3Y yes 310'457.44663 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
75 NQ76 D5EN L38B P020 U6U7 3ASR AXYH DYQV F2J2 yes 303'456.51780 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
76 NQ26 2KUV FEMJ 5TQA VM5Y PL08 9JPK R0F7 M8H0 yes 291'758.39229 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
77 NQ44 22HL 1AH9 J95X Q0X5 X8B4 7Y1X L722 XVX7 yes 239'093.84420 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
78 NQ52 1MJH JEA0 51PT XXA0 TBPJ QBB4 E3MF VPVV yes 175'000.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
79 NQ23 3RT4 JB6F 9CBG NQUL 9MK4 M1UP KNYT EL64 no 161'050.29973 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
80 NQ04 24L7 SYD7 SBHV TFMF 8MKL ANTN KJTL VV94 yes 158'136.20178 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
81 NQ26 27UE FUDP DUAB KMYL GJ0R CJUF HM3B XL14 yes 150'014.35986 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
82 NQ75 LU36 0D8R VXN1 K19G YUV5 QQGM 2L9B 9NA1 yes 148'040.72740 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
83 NQ80 U723 AXD8 XLTT RJ30 8QSU J9JM DRYA 1728 yes 141'212.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
84 NQ54 DKM3 CPHR 7D30 4GCV 2HME QD17 HGFE L11J yes 139'426.99782 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
85 NQ14 TMX4 5NXN 4ADB LFFH ASTA YYVJ DLG0 76Y0 yes 131'155.87704 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
86 NQ59 5KQS S2HQ STAG M5HJ S9A5 YGUY B2YU DRBR yes 120'672.15710 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
87 NQ35 0XH9 X7AV JV43 89N6 QG0D 58CC 5B45 49QR yes 110'137.49989 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
88 NQ15 GSFM 14UR GE58 95DB 6X0K 37MY HGDB C2KY yes 101'529.60083 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
89 NQ24 Q985 S5ES UPB2 GB04 1MNL RUCD M79M 4YH4 yes 100'089.26084 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
90 NQ79 2R1F H9HK RPEF FR8R 9LV3 YUFV 9B4N BA2C yes 99'999.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
91 NQ45 0NU9 Y8TC A8XG VEB8 9P96 ETJX M4YK 85AN yes 99'999.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
92 NQ36 GMHJ 2TVG JPSD F356 CSJB SQFY 1XMY 6CEJ yes 87'510.78341 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
93 NQ98 BNH7 FX4S D2TL ARPT GYE4 M5QY PXKF PXYV yes 75'052.22893 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
94 NQ75 TB6G SHVA 0PRD MUQR SL32 E9A9 2EDE 422E no 72'740.02324 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
95 NQ39 1FFM 8CL8 HF4G YQQC MU6H QB90 HX4L AK9Q yes 68'554.28198 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
96 NQ65 24M9 P13L C6YG 9JNB DYDA PQGJ H466 K5RA yes 64'308.68165 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
97 NQ48 8CKH BA24 2VR3 N249 N8MN J5XX 74DB 5XJ8 yes 57'214.34720 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
98 NQ44 9TTF CXMA 73FG V7UY PPV2 GAFN 6K1K 1J37 yes 50'165.45992 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
99 NQ80 5EJS 0CJK XEJK JY61 7KNF RAXK EHF3 N18A yes 45'141.11827 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
100 NQ50 34JK 06A8 8D1X 2Q9H VJS0 VDYC VVHX HNUT yes 45'000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
101 NQ22 U2LD 1RLJ 47V9 ND9S 5G06 AQD2 6P7H 4Q2P yes 44'209.95981 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
102 NQ20 C5T3 V6EE L7FV KECV 9DHY CA85 FB5F LC14 yes 39'786.49124 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
103 NQ31 J7HR 69R1 AB2Y BPLB T0NN NL1V XP3M N11L yes 35'486.33142 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
104 NQ36 U9VQ DJS9 KSJX HA27 4LCB VJLU 52UH 3SJC yes 33'474.99798 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
105 NQ38 KCJ8 X2JK LEEH 4HYL 7D61 3T3P RCNG GJ2C yes 30'284.84862 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
106 NQ23 1242 0PLT FHU9 DP6X PGUB QYJ1 CMSY 3UMU yes 26'249.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
107 NQ85 98MX XSAH HKVJ LXNM JGKS 15B9 YV7Q Y252 yes 26'138.03106 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
108 NQ14 YS05 49PN K7PT GFNU KCBG D3G0 5M9H 9SKG no 25'685.31936 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
109 NQ02 EXRU MPQR TSM4 P5PB N6AU 6V71 C7CV D795 no 24'357.24388 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
110 NQ96 R7G6 2E91 VD05 9LS4 3TQQ XHBY 8Q55 35C4 yes 21'034.64559 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
111 NQ64 UBA3 1VT9 L18X H426 B2NR VQ1U U89J KMHM yes 19'249.52531 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
112 NQ46 Y7UP RE8S GC52 E83G EC0Q 17A6 HGGC H586 yes 19'000.09820 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
113 NQ27 R9SB MU5X YS0M XPAH NV3B SKLP 9LYJ JE22 yes 17'914.74516 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
114 NQ75 59M6 YX0N 2SCQ MP2H TXXP P0DA YAKL LY8X yes 17'530.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
115 NQ33 D0ES XHTR 8MV7 BL75 P6KM GXUL PB16 1UDQ yes 17'500.00579 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
116 NQ06 EJU8 V3A9 AME9 QQ39 FG4P AD4V UXXD GAVT yes 17'499.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
117 NQ78 F0Y7 13N4 G20V NMMN XSS9 7STC YRKR 8Q61 yes 17'499.99861 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
118 NQ10 C6CU QCK6 48T0 X68L KSFM NH93 VKNY HH8Q yes 17'074.68600 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
119 NQ75 XARS DJJQ A4X6 MA88 VJFV PRNT FE5L 58YR yes 15'800.04018 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
120 NQ80 2YEU 579V GD0F 5BV0 1E84 BV31 UHEM BRVM yes 14'047.99506 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
121 NQ68 V838 MC6X DT2E KG4T NQXG FKC0 2J27 F00B no 13'414.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
122 NQ32 6K2Q DMUY 8UEQ SJMX C9FT 3K4X DPJK 0AVF no 12'142.68189 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
123 NQ81 L5SX 9N9N 2T4S V78S 7X6N 7N2S G9EB AJ62 yes 11'730.81978 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
124 NQ55 N2GM B0H3 0K36 1PEN 4C07 97HF 4ETJ 7JKY yes 11'337.55584 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
125 NQ27 5LR2 UMB4 H1KA 55HG CB9K DNVJ JJ5N LNRH yes 10'695.90780 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
126 NQ96 YUDX L0U1 LMGY LKH5 JU1B EJHL 44YF 11GQ yes 9'772.97530 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
127 NQ64 TJET 4MNS 5UNL VHXK 3XAK APVF 0G3A DV1G yes 8'406.79098 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
128 NQ51 S608 1CNF U4HH TX2J 7FXP 4FY7 NTE8 LEF0 yes 7'043.27668 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
129 NQ76 FVCC 9U2Y AFBV XTJP N993 F03L YYNF VLRX yes 6'153.28460 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
130 NQ20 8CSE 7YVU 4SXC 6BS8 FGJ6 43H1 K84T DBU9 yes 5'475.06015 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
131 NQ37 4FUK Y3R8 SNDX RJUD KQYU 06R4 1728 YKU6 no 5'130.49999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
132 NQ59 JSRB 2GLE XGR8 V24Y K10Y F0RN FSCM A7XY yes 4'877.73409 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
133 NQ84 ECAA N1AE T8B5 AS98 LX69 N2RC BNHT QXB0 yes 3'863.35335 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
134 NQ97 7X9Y 0FQA ST1X 4VHL NVKC HUUQ PQTG DP68 no 3'601.17531 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
135 NQ86 1YAB 7SMR P9R5 4E0D NDBR A5JR E4PY XPQ5 yes 3'269.69248 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
136 NQ03 MJ8R P3MJ KTP6 4RB7 GRNY 8S53 SXPV EYEB yes 2'187.46388 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
137 NQ19 1P4X SGQ8 XPU7 H376 DAAM VM4T H8H1 19V0 yes 1'878.99019 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
138 NQ41 41F4 1VQY YKA8 VUDF ERV9 298V 8L5R HF3E yes 1'760.07619 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
139 NQ73 3Y16 LD33 F0X8 FCF8 7L7G 01X4 83EA KQGM yes 1'695.27517 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
140 NQ13 481V T3VV KREN JJL3 9B5J 7DJM HF4C RCVL yes 1'416.10193 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
141 NQ55 27N4 SME3 FLPE BHN8 TBV8 GJUT 1YUP L7AV yes 1'150.06170 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
142 NQ61 DR3T YDXD X7RE LCPA PJ52 DT4P EU5S SJVS yes 977.99000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
143 NQ79 SM10 X99A 1B7Q QM00 5FLS X55F 9HHB V4VX yes 972.78876 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
144 NQ08 7680 HM39 DGJV 4HC5 XPT9 CEK1 GSBL SHYM yes 945.36376 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
145 NQ27 QVUY QTVM EMP1 XQSK NHRK X6CS F6VJ 3A43 yes 908.67600 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
146 NQ65 8APN LBX0 FASE 6SK1 HB74 8GH1 2A7G 71QQ yes 907.85175 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
147 NQ52 H9HT FQ23 BAFL 5DJA FYPD A5TF 38EL R6CQ yes 851.42215 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
148 NQ52 9UG4 V8Q6 3JEU X4GH 01P0 K9PC L5VM 2TPR yes 564.48292 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
149 NQ40 AYRH AV80 7GEK G1M4 TUUK 999M VBML 524Y yes 504.99699 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
150 NQ82 DPGD 8YKL 77P0 KLD9 JVEM C2XY 126R Q3TJ yes 478.30665 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
151 NQ29 6PUR AQAD F337 3B1H 8VQL NC76 V8GX X108 yes 257.01089 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
152 NQ38 LE2R PY1B G95L X3GR 3JFD B06G 7UK3 LFS2 yes 236.93269 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
153 NQ73 13YA V1SH VGS6 U5CR E10E N7L4 Q6GJ PMMU yes 225.94761 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
154 NQ84 3LJY DQ4T 0KDJ NR3F 6X40 BEL7 F1HV VNR1 yes 203.37613 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
155 NQ41 5R59 HD4J 9PRB HKGS 79GA 8T8N 541T H7LB yes 170.54159 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
156 NQ23 Q4GT F5EF AY2S E28X MCT3 S3BA CKJ0 NFNN yes 151.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
157 NQ36 JPYS CKXH H81L QRNS 2U93 PRM6 4XMY LY87 yes 141.62691 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
158 NQ87 L87H 84F2 36K8 D2X4 SY78 2NVD XSVP T2T0 yes 119.69999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
159 NQ68 LHF4 LLKH QLQY 55PJ SDVG UH4V UR32 GTMS yes 91.19699 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
160 NQ69 BGH4 6ES1 S8H5 R5YX L68G TUGH B71X KNAP no 81.91676 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
161 NQ74 23NY XUBL 1S0Q V3KX 805X Y9LP 0RQR K8VD no 80.31632 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
162 NQ31 2RLA BCA7 95A2 MTTC 36FK RRAP NYRY 1EYS yes 78.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
163 NQ79 45B9 XA71 CL6N 7Y2G YP3Q XY1H NVN1 M255 yes 71.65977 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
164 NQ57 S8LG LK4E 6L0R HJPN J4HQ 58QE EKK7 YRJR no 63.79999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
165 NQ33 63FJ G6AH KC5P P2FM FV14 KBYS PPTB 1MJU yes 35.54618 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
166 NQ98 85LS 7DLG JB56 QKPM 8C9M QYVC RCPV SHA2 no 35.08898 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
167 NQ26 8C29 5S49 5LG9 BG01 PX0J E46G 046N RN9F yes 33.56088 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
168 NQ25 TTUM UEVM 53YF 2GMH SX7S CMND FVT3 74S5 yes 32.04434 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
169 NQ60 QKG9 3H98 T5CJ J97X RDL3 HH15 5011 4LFN yes 25.38674 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
170 NQ66 XS3T 7FBR XC3D 58MX 0YTG 07GK NNS6 8XNK yes 22.97094 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
171 NQ56 X3D3 Q298 YGPN 1F3B 0N84 XSXU TGQ4 J5US no 21.95218 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
172 NQ39 MEDR 0LP1 N57H ARG1 DQL9 2HG5 RFCE 0ECQ yes 20.32536 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
173 NQ46 JSQJ FN85 5B3G EXS1 BHM8 RJEU UMPP CMK3 yes 16.85464 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
174 NQ39 PDVL KBRJ 4TQL YS23 LFEK T37N CJG9 6M68 yes 14.45748 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
175 NQ16 SLLV DV1T 8GQ7 Y4KE VVG6 YQD4 T34R 81SF yes 11.71373 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
176 NQ79 X0HA QY1Q QMGL MDAE SU1F B56V 3198 AV0N yes 11.62595 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
177 NQ05 4FY2 KPRE K9FA FN3A SY8Y J618 YVVF 2EPV yes 9.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
178 NQ37 YDDJ U2MM 1YAJ 6F55 UU8V S3GU 6VNU M29H yes 9.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
179 NQ34 PE2V 0R97 6702 T0KV GD1G QGKR CBMJ B009 yes 9.66777 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
180 NQ65 5T5R 4J4P 2XH9 SDE7 6PME H89G V9LN EFEQ yes 9.09999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
181 NQ02 K277 DK9V E0H5 CFS7 JJV5 N6K6 1NS6 S44T no 8.09998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
182 NQ42 2L9B JML4 MRA7 H3E2 M6HF RELV RGNG DQP8 yes 7.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
183 NQ65 5VKA H4RY 8VX1 RDCV 003U CLYP K2RK X4E1 yes 7.29380 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
184 NQ48 PQHA G4P6 2HHN 0SPY JL01 96PD Q0TP JQ1J no 5.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
185 NQ55 5UE3 G14X 8R05 ADNP LX1R VJRL ATPT YSE4 yes 5.28894 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
186 NQ76 7RVR R1UQ 56PQ 5C6V UHPN 2ULK 01XN PV4Q no 5.23839 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
187 NQ07 8N73 JCSH KT6V R64B N9VV A4X5 588P ASSV yes 5.14789 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
188 NQ29 Q4X7 JS4A 5Y7E 6ATR B44S 5FMC UNMR 3A2H no 3.78882 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
189 NQ13 LVKS KJBK MCDS J57S QGD2 UGSF 6FFA NPGY yes 3.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
190 NQ49 04HP YTQ9 2E6D B6VP 7860 C429 EAPU G8TP yes 2.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
191 NQ16 VV01 L4RP QA6D PEEC 2FU1 7GLR A4LL YF2U 2.93120 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
192 NQ65 BKQ7 1RPF NL9E PP0J XPMF KA7F 7B1K EM2E yes 2.62177 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
193 NQ64 KTTT 8YQ1 H4RR UM3T C7JA D828 AMRN DKL0 yes 2.34619 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
194 NQ55 FM2S JJ5G XH99 NSRX KFJE SXY6 ML0P T7XQ yes 2.32201 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
195 NQ03 L9TF 5RQ1 T9LX NAJD 9DQ7 A0HD 59FN NBA6 yes 2.04538 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
196 NQ38 4D7S R1KQ 2UJX 8HA7 JXJJ NYD0 4LXJ 7TLX yes 1.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
197 NQ09 65UR 4K73 JASQ MELU 6EYE 3D8H J0QS HQRC yes 1.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
198 NQ30 0BSQ 49PJ JJNB 14JS QQH1 79LM 8GHJ AFAY yes 1.81863 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
199 NQ98 F7U2 J7HR Q0Q2 3QYQ NA3N 2DA0 NY9D NSNV yes 1.74182 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
200 NQ16 QSN0 UMLS DAKG 8Y55 0V20 BXJ1 SD6X VEU7 no 1.51000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
201 NQ97 U038 H2T5 MHQT M3CR 6JDR 1S47 Q1T9 49XC yes 1.37329 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
202 NQ70 9XPB C5BP USSY 9X9Y DU1N Y7Q5 KAJ7 JG75 yes 1.34998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
203 NQ85 NKTG BTFP 8EVS RXMA S2K7 K0SA U3XK K1PJ yes 1.34075 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
204 NQ05 RVTG 34T3 FP9B 9XPC Y61B H3M3 73TN 7486 yes 1.24278 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
205 NQ35 JDQJ A8MT P148 3KXA TXJK T991 7DV4 63J9 yes 1.22285 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
206 NQ52 Y9S1 K9US HDAX BR81 HDLY Y724 JRCL V4K7 no 1.08308 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
207 NQ85 F9SF SUQ9 0EFB NYN4 B4MP J2S0 RKB0 1X7S yes 1.05889 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
208 NQ67 720B 78TU GVKG LRUS B3S2 5UAY E2D7 AURF yes 1.00669 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
209 NQ83 6JGT 6GK0 B4KV 2BV6 E7KM 5RA9 KBUU HAM6 no 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
210 NQ53 FSM6 V7FK VM1R 34YY B3K9 S7SV UXF9 AAA0 yes 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
211 NQ20 1XK0 H8HV 2RD0 QFA3 J6FK 6SFT T3PY A8UA yes 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
212 NQ49 3J4X NPNQ TQDS SKXL KDEE M1XV LY86 VC8D yes 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
213 NQ80 2EHS 3MRR P84Y BMM0 6S6V GMU9 RCXK 727L yes 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
214 NQ88 U1L2 DDY8 YH6Y 8TNT PBYR SQUQ 7G5X LQDL yes 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
215 NQ06 J05C LA27 21BQ 5N48 5XRY 8FM0 BBF9 QR7F yes 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
216 NQ29 KTF4 QUEP 2G20 2193 DLEM 551L U0F6 MNHV no 0.99999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
217 NQ72 M3NQ M5JT 0D2M 69G3 STY3 0UDQ CGH8 GFFF yes 0.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
218 NQ30 8DSE EFGC 8FBM 1J2R J1KY PAUK NAPU DBQX yes 0.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
219 NQ87 M4U3 XLGU 4ET2 YYKJ TE74 YC1Y P347 AXQV yes 0.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
220 NQ97 BSNG 4G1U BCL6 DMXG CUUF 06UP XLPK NH67 yes 0.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
221 NQ71 Q5GX 3RVY A72X YS8C JGTT 652R 58YM QAFJ yes 0.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
222 NQ56 33X9 CV36 DC87 U1DL HDTU TDS2 NK95 419P yes 0.99998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
223 NQ22 P066 6XK0 GPXM 4D7Q N264 CP3J YJN1 DE07 yes 0.99996 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
224 NQ09 2J78 S12F 2BET GASB B3YB KMK4 S90P A2SV yes 0.99797 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
225 NQ97 1Q25 HAJP 3UH2 VDV4 SMTN HYKM 9Q88 A0PH yes 0.99599 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
226 NQ73 PVAT VECL JNA6 GMT2 A7A9 A3LR RP8K MX3U yes 0.98023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
227 NQ22 K95G 8U7P KXNA FUUU X3BN 35MK GBU4 0KKK yes 0.87534 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
228 NQ34 PM92 0QRY Y7JB A90V A4G6 3QK6 UVYP GAM5 yes 0.79998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
229 NQ04 1PQH 8PAY 4F2U C5T5 870F S2UB J0VA 9GJ8 yes 0.77998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
230 NQ87 PMB2 TPCR 48XN VCX8 G998 U4AJ VC2H 1Y3A yes 0.74861 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
231 NQ76 HC39 JJSE 8RYX KSE9 UP27 H0J9 RRKA 8B75 no 0.74808 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
232 NQ48 PH7Q 2ND7 Y02E X2QC JQ1E G1R1 2LF9 BXT2 yes 0.74446 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
233 NQ70 H5GV CLA9 X2KE 0JL6 BSA7 MDPN 6XXL F2JQ yes 0.66399 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
234 NQ62 23AX AMB2 KJRU T1CJ FSDD GU54 BNKA PYNM yes 0.64178 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
235 NQ30 2GHX H9PE 6PBK 32ME 5LGL 4RX5 V7T2 E9BL yes 0.63900 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
236 NQ23 DEVR NM4V FVQ6 24BR 8Y7V NXC9 QX01 SL28 yes 0.61905 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
237 NQ85 1CNX AQT9 BR5K QFVB BNBM 93TJ T28J YKA5 yes 0.55398 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
238 NQ15 7R0K 905X 25J7 MPBY RKU6 TPHN 8CFQ MQ0E yes 0.44486 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
239 NQ33 FB14 XG41 K5NH MKPT GMAQ M1BM 01K2 523N yes 0.37060 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
240 NQ64 2BKP 36HB XXB1 VG6K 06QE KSTR 76ET R8AL yes 0.32306 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
241 NQ89 293B YCLF M1YQ 4R2Q C9UE 4T5K HE81 1Q8V yes 0.30000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
242 NQ19 6F3P X2UN DLD2 PLNF K9LE VTU1 CYP3 V670 yes 0.28112 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
243 NQ72 R5FE X5AF 4005 50LN P2D4 ELEC C9SQ 5F4X yes 0.27724 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
244 NQ90 X50L GGR9 R8PM RCPA KKKS FXQ2 73M0 7CU9 yes 0.22823 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
245 NQ68 CEQP AS37 VBL1 4307 T7XS CB41 4PLC PA25 yes 0.20000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
246 NQ30 7J6C UCX5 Q87U GJ0R T5GJ BBX0 2GFQ TXYV yes 0.14835 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
247 NQ92 Y13L 5UN6 QERG GKEB MM5X SDBP 1KA6 JEPT yes 0.12204 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
248 NQ23 1RU2 FCNX CJCS JAQG HGU2 U2YG 9F79 T4C9 yes 0.10778 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
249 NQ83 11NK 2K2N JUJ8 DLS6 8G7J S0GB U6VT 268D yes 0.10339 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
250 NQ92 3V5Y HFH3 6S17 R2L7 95AD AP9N 7245 SGBV yes 0.10000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
251 NQ49 YAT1 SP87 UEL0 L8M7 TQ6K XJX8 2596 UBUA yes 0.10000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
252 NQ92 3224 90MN G29S BGNQ SY9K FKKG NDVU NLVX yes 0.09999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
253 NQ89 F8DD FJGL LUD7 6EAS B78M 2D95 HY74 7HLE yes 0.09998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
254 NQ15 FSH8 82GF 5KSB HKQH G4GQ 6KYN 6JGQ UUP9 yes 0.08474 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
255 NQ91 3GM4 4U14 1DTL 6TLA HF6L U7NF G6BD KPN5 yes 0.06879 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
256 NQ41 4A27 URCX F2XT XPJB D2TS 6QNU 8JR5 1H3E yes 0.06066 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
257 NQ04 PSJ4 TYY3 FEVR E68S VB8P 6S1N QVGA 2FT6 no 0.05460 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
258 NQ64 Y88S 7PME JRNF JUKQ C2K9 7CSC U356 NLBQ yes 0.05430 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
259 NQ74 QNVX G495 7CJ8 8EJ3 M8BV 3UVU 9KX5 R4YU yes 0.04534 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
260 NQ41 7MTU 7GHE NH15 4CU1 XJA9 8D9T VB95 M548 yes 0.00999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
261 NQ55 N75C 4CSV RBU7 QTNG TVQT 4RUQ QCSX VHRK yes 0.00999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
262 NQ36 MAJQ 0413 2431 DM2L MDP4 XKH6 4NXD 60JY yes 0.00999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
263 NQ68 8DKX GMJX QC9K SX1X LS7T T2F3 CGK3 4EQK no 0.00999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
264 NQ93 FEA2 LY4J EBQD CC6D VLYL 9AY1 6P61 LLJQ no 0.00999 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
265 NQ36 ASE6 V9MD 4DBH HN46 TBJ2 L46H TLXH DYAD yes 0.00998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
266 NQ91 FBM9 4U3D EBRN EH6G CQKR 60LX JNHH B154 yes 0.00998 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
267 NQ02 P9R5 TUHS E19N DS4J 834V 1L06 87TB XL4L yes 0.00921 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
268 NQ10 DJV9 E89P FTPL 3Y7N 0VH6 DAFT K563 28X6 yes 0.00910 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
269 NQ08 CKSF F348 G08A PEX0 1KKL D56L YSU1 P3JD yes 0.00845 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
270 NQ79 11FJ ES8L HYFH 6RD3 VNPQ 4TDB SP60 V81G yes 0.00824 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
271 NQ91 DJXA RY8P KU21 CNEM N19M SQDD EEFR 76HX no 0.00800 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
272 NQ40 TV4L QVR7 4XG3 GT24 RPVM U9EB UKLT LB65 yes 0.00606 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
273 NQ02 XVUK V5DA 5V6E 9NKP 7A0H JQUT 68S3 PQ6E yes 0.00597 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
274 NQ86 D03P F9ED UP7X 04QD R867 7J7G CD55 5UL9 yes 0.00502 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
275 NQ64 E7T5 LJCG 81NM FULL L61S 68RK 5T0H M9UV yes 0.00393 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
276 NQ46 6R9C 8S97 TML3 8AC2 2FYQ G00L 553X PVU0 yes 0.00294 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
277 NQ72 5B61 F4U8 C6QN VNFT 2AFS MN2J C6R1 BNHD yes 0.00201 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
278 NQ93 HV06 F8JX HKGP 7R7Y 1RJB PRQR DNEC 13ML yes 0.00140 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
279 NQ10 A7SR KN4Q 5XBR 2RGU X4BC D40E GMDC UB2N yes 0.00126 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
280 NQ56 HFLY M6Q3 TG7J 30B7 F9EK RHFT 64J0 AXV6 yes 0.00098 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
281 NQ84 AYKF 6UXS UMA5 FMXJ UFTU 3HP0 RN5E GYK1 yes 0.00095 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
282 NQ25 28E7 ERR6 6HA0 3XC1 G7PP 3XAL T5ND 4SDQ yes 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
283 NQ47 AG8F Q34Y BLNM CXEP FM5S UGVM TM11 D1M9 yes 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
284 NQ51 3MNJ 6R3Q P3G0 UDE1 ERNP 2TU2 A2A2 2YPB yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
285 NQ89 QRE3 A9L3 3FSM U4FF C7NE GYTD 9VJQ YNGC yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
286 NQ79 YX41 GEGU A5GB DXCS 6HM9 ALU3 XJ5M FRPR yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
287 NQ41 8M73 NA0T YH6R Y7QA JPKM 4NTD NN6N CN72 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
288 NQ58 4N6F 23DT ETV9 U736 96VV 2A5Q A86T APKK yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
289 NQ14 6RLT 7RGU CNMC F2TT UEQG PURJ FDG4 7HDQ yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
290 NQ09 7B1A TFM7 BAUR Y9FE 200B A7K4 EDHC N1MV yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
291 NQ92 TYG1 3AT5 T08P K912 FJM6 C9AF 6K24 E8V6 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
292 NQ75 LTK6 3BX5 1A9J VAQS UEPY M19U JD28 LFVS yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
293 NQ78 XAEA AKP6 T5DQ AYGT BLH2 817N J2BL CUUX yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
294 NQ36 LQJC UQJK 18JE SAGC 53LY F0P8 PNU3 Y93E yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
295 NQ85 VATG 834H HJL7 HVJ9 D3F1 GPPR C0T4 YLL2 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
296 NQ61 9CEF S66M G03X QRK9 AGNS SV3A LM31 6JPA yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
297 NQ34 8LXL 8N93 NUQE 8KE7 4A7R HP80 MVXP NBRR yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
298 NQ05 QVR7 TSAK 89ME MJ60 6AKD AV01 GPD8 2KE0 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
299 NQ93 09EA CFV2 GX1P CH9X 8ESK Q46Q J842 AQE3 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
300 NQ10 C40L G7Y0 2F45 6VP2 C4PY EKA0 M969 DAR2 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
301 NQ09 L4YC L4QX DLDG 1T1J KNLE VPM0 YANS XATM yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
302 NQ76 URFJ 9D3G 7PHN 0XHX F0H3 R8EA YPD1 F2K5 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
303 NQ42 8YL3 EQAK VQLL 0BFM 86BB KL4T BK0X B7AK yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
304 NQ07 G8MK S7XQ BSF8 RC57 X3Q3 J4H1 KXJR H4TY yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
305 NQ02 7M1B 1NKT SJNV 3744 49RX AG52 G5CR DJL2 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
306 NQ90 AG8X E3BP JK7K GN5B 1CMD V3SN EQ0X QPDE yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
307 NQ93 CH13 FNJ1 7V0F AGBB 60ET S8D3 3J8T RP4B yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
308 NQ97 XL28 B34C 4T8D K07K XKGE 76VM R549 QBY6 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
309 NQ16 SEQG GE1N 3A4U 4TBM 5HE9 NPMU K8EM SBVS yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
310 NQ74 3300 YP5J T56H 9QP9 15U3 Y8G6 NAHX N0VG yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
311 NQ65 ED1A V166 BG7M DJDJ JCKP U793 DE8V XPPH yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
312 NQ51 8K02 7GXC UFDG GY89 3HFN 132V FX8R VYLG yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
313 NQ87 5XP1 UYG1 V270 6LNL LT8E JLKN CSB0 5187 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
314 NQ65 Y24X G1A5 A3SJ EECG 7HD6 EF50 H9EX 288P yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
315 NQ86 M8VJ 6D1A 1JXX 0GVC 1H7K EACQ 920T LSKV yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
316 NQ90 1F04 KVSY 1KLT LTMF RUAR SB4Q CDQY 8RQ9 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
317 NQ24 BMQR M67P KSX2 HMCE TNBM UDRU T3TX MD7U yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
318 NQ38 TT41 S924 0BY8 0UMT NNG0 V5BX 5KUA HANE yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
319 NQ65 NBHP 6QED STA3 FH2V ECG3 1EAV UNDG VXBM yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
320 NQ51 EG5C UX3V 3PYB 6AY0 CD7T 7EUK CCYM K2AV yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
321 NQ07 VF1U 89CL CU7D S5GY UBJ6 X3FH HADB GDAP yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
322 NQ06 MR01 3EKD H6P1 UKN1 S0UB MV55 CC0H J70G yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
323 NQ44 7T0Y MYBF 6TXY S48T XTC3 67BL 0Q32 ELCS yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
324 NQ66 HLHP 01R1 0G3N UYUV K09X X4K7 KQ1V K57F yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
325 NQ12 1FBF NTVK P9UB LVGY D2LG HQKF 8MYV KGG6 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
326 NQ14 G31M T03Y 16PV BGVK NFBQ 7QA1 9TDD CF1T yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
327 NQ88 552D 6F4M GHAU NLS1 LUQ5 CJRC F94K XM81 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
328 NQ10 P3NH M70V 23NP DY0P 1VT5 546V 9K5P EA08 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
329 NQ54 N4UF 0R2Q Y019 ECF9 5KYC AKY2 9AD1 Y9J4 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
330 NQ92 D6B9 S02V Q9KS CPMG FXE2 5KEX SBCG HERA yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
331 NQ16 TNG0 EJ93 ERA1 5N04 RJKB J9K6 UGMG 4U7T yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
332 NQ41 HHRA ABGH 9HUN U9LC EBJ6 DMNB RGQM LUHA yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
333 NQ23 232X G4XL 2LDP RPT9 PLCV V6H2 X14M JR7X yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
334 NQ13 K5P9 KYQ7 SAQP DESB BE2F 6KQ4 4470 5MSE yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
335 NQ37 4THL A006 CU3T FFAE 1MPH SS7J PYH1 MU4H yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
336 NQ60 2FKU VVXT J1M8 8N2P VF9L SN9K QUC1 0KBG yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
337 NQ35 SA6N HRE4 X5A3 CR8S P9SH K70L 2UHQ 0HA4 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
338 NQ95 F0PD FT0M EXJT P771 E83Y 31HS 2XQQ 3NSF yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
339 NQ12 VXY9 J9LH VSRB THPY V1MS 7222 DVL4 XFN5 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
340 NQ65 HRRC 7TSB XSD8 GQBD 63JM HDNK 855V T13T yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
341 NQ48 TGN1 0N38 5BCX 5DSX NNKB EYMA DRYT RVRB yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
342 NQ25 10VA 7L35 JA49 FR0V 23L9 KUE6 7JDC 8T1G yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
343 NQ06 K379 4FAE XP4B BX0U 0RPY V4VA 139R 41E2 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
344 NQ45 8ENM 089J S9JR FF0S UV0Q D272 EMVM RYFR yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
345 NQ16 BMX3 EG1J 8SPR S654 SYBE RTYX QGC4 PKVJ yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
346 NQ93 M6DR VSKV DCFJ JS0F XJCL YDDF 26P0 6A35 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
347 NQ71 XXDS 7JQH 3H6D 4HB0 BB46 SRQD 9UCB PHES yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
348 NQ31 BCKB EXNR CRQG E6AY XDFM 3ATL T97T G5UR yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
349 NQ68 RGJV XYDH V1RK 3DS2 TY8E 8GS6 9N9J NJKT yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
350 NQ52 TKLK 6FGF 7RDB 3L6Y 1JJQ TNMC R4TX R1Y0 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
351 NQ26 RPJ8 0HF8 4YJ4 9QTU DSAC EXMR K84U F7Q7 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
352 NQ13 SN3R NSGT 5DC7 CV9E NEET MVK3 LQ0F AK0E yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
353 NQ14 NJH8 VRR1 SUUC YJ5Y CX8E S2PE NLS1 YQJX yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
354 NQ29 G7XP BLXC 3K7Y 15T3 M626 B08N 5RSC SLMN yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
355 NQ32 E1HK TF23 0YBB NPMC 8E3T YD74 QMQA ALTB yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
356 NQ75 G67H 5LF9 45FF CY9N JABK GSHF 5TR2 5N0Y yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
357 NQ25 3VVM 2JQB LBAU 1S1N GYD4 D127 V267 55HV yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
358 NQ19 TEVH S9R2 3N41 NPLP YERS DM60 LKC7 AMJG yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
359 NQ81 2L70 90B7 5S6Y DAS6 LQSL 4CFU DRVQ B6SR yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
360 NQ72 54P0 NC3L U19M TGQS AQJG FVAU MB2T NYUN yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
361 NQ16 JDDL DP60 D1H7 FR4U 2QQ7 AA0B PEU6 LEJP yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
362 NQ09 SVG7 LMU9 R7PM SPHR KA7C DSCQ 9KGB S6GG yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
363 NQ45 29X1 FMF1 GB2X 1UL9 DSQ5 FMAL UGVC MEFH yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
364 NQ18 KDVU AQYM 4E83 SLGL E9G2 VYV9 NBH8 QDPA yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
365 NQ14 6TGT 76QY 5CLL 3A4N EJ35 L41M A2NK P47N yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
366 NQ60 3B86 RNXN 1RLF S397 YR4M UYLU H0D9 NSM4 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
367 NQ66 3X65 9JXY 4TCC BFM9 3JHU 2T24 LBDL QLLX yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
368 NQ19 TBJJ N7RD US2Y MVFE 9HXP QX0E 923S V8BE yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
369 NQ26 N4TP 1BVV 0CVX BF0P KFM6 XTDN A0QJ 6893 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
370 NQ17 0PHD 9AKB 3FPM 2GC7 0VUM 33C1 UNEX 6ELY yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
371 NQ72 B399 ETEE VUYS XVJU SQYV 50FG 50T4 UVCE yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
372 NQ23 Y0GT H0VF 912A 30TV GJET NPH6 51QE 46JH yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
373 NQ81 TAK8 5CRN KXRC 14D8 9DQL E8A5 549G 5RG1 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
374 NQ25 2L5B 2CGN JKTT 0ALT Q7UH M7UF HR01 VKHM yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
375 NQ23 3HQL S1LP XN6C 4XSL VL5H VL67 JHJQ REJV yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
376 NQ78 3CTV M9Q5 RH2N 4PT2 YYB0 R3BJ 6SC8 SPQ3 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
377 NQ22 LPUV 1U38 VB2D 9FY3 B8RH BT2E 4N8X MXRT yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
378 NQ11 L6AY P38U CVE4 EC8L K6PT EJJ0 VTCC XRBR yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
379 NQ28 07YP VKU6 Y4VJ 98JD ALSK M4RD HNNK 7MTS yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
380 NQ92 M26T UQT9 2N6J ER05 A1Y6 N0HR LF6Q 0N9A yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
381 NQ35 3801 3GNS SBGB EK03 1XNC RNB0 2SLP PVF4 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
382 NQ68 5M1L JJDE ENB7 F828 JAB3 56MM QS6S 4K98 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
383 NQ76 TBRG BPD1 XUUV 5CM6 D84J 2MGX TYLY SSA3 yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
384 NQ79 DDK5 KFJ0 M4CY 9YSS DPNY X07B 73CP T5YX yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
385 NQ71 5BH6 PBKJ 0JUA BHYL XG6C N4LG 93B9 UX4Y yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
386 NQ83 TM8L HTAK PYJ4 5CG8 TGY5 8B5J 4T3G EBNK yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
387 NQ78 J8K1 H7DN 7XLU U7RQ TXBF 9BFE 8XSB B82Q yes 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
388 NQ35 FNDS EP14 91XF D2K3 QP88 XSXM 2F5E QB6E no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
389 NQ81 CM5A 49HB 1BSY Y3PL HV41 08QQ BP0S GD1E no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
390 NQ50 GP01 NCYF B288 DCCJ S1MK 791K HTNL 7B4J no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
391 NQ25 F5GL XFQ2 S30U 2H6K F3K5 L309 0HE3 SPBN no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
392 NQ22 KS95 DASK 2HG1 CFTN QK5N K791 F00T XDPM no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
393 NQ27 QMJN H9KY RRK1 336P L07B 9GMQ 4BGV DC9L no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
394 NQ65 V5RR BBRD KGBJ SGVU LLYR GUEG YJE3 PY2L no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
395 NQ17 YC1M 180L 9D47 EEYC GGP2 UM56 2988 A7MU no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
396 NQ47 MPUF 2TUU 0E51 GR21 KF7B DYJE J27G CBUE no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
397 NQ84 U6GK BCNP MK8J 6NKB LXP1 4VTC 5RUT S98C no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
398 NQ84 GYS1 6YJ4 1F9Y RD13 ABHD GMUS L31M SPSR no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
399 NQ59 A75E S93C RNVT J4YB SVYM BEX4 G54U HQ6G no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
400 NQ37 1ESH M4K5 590P H4E8 TVXA F6CN JX2A 5YBM no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
401 NQ33 XP16 DBQU A2GH AME3 MHYN J8LD BPLJ NMKJ no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
402 NQ29 BGGA HKRQ YRAD HTCE B4KU 3U5K YBQ6 76AT no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
403 NQ74 B713 N6VC QVEU DYAS QG64 2MD0 DUHH 8BTS no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
404 NQ91 KUAP F799 TPJT 938T E9K8 5ESN FR61 BRGQ no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
405 NQ70 C1UN AF91 735B CLT7 U7X1 8JVP 3LT4 3N4Q no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
406 NQ21 44FE QAG6 L1JY F07N LT72 C4HM 1A6F SS7G no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
407 NQ69 L0CH TQQ8 YXJU T7NC 1L66 SFHP BMTP 6QDX no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
408 NQ84 23CA T668 ME30 KC7K MH2P NGU1 ALTL TLRE no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
409 NQ47 VUK8 Y0GP 380E TE86 HL73 55F6 LL3N 0RVX no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
410 NQ37 XMGY DFTB L0E3 EESS AKV8 H60D 5KR4 XJX3 no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
411 NQ18 GNQ0 2JV6 R05T AVMT 4GVB F20R 6GFJ VBLH no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
412 NQ09 UKK8 9UHS PVHA B34K P0NQ TBHH GDLX Y7GK no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
413 NQ50 DJLC MF54 UVSM BS7U S5AT X6QU S6SY KENM no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
414 NQ33 N2KQ 1YT1 31E3 VHUD C7TT KRV8 6YMM JS66 no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
415 NQ91 A40A GCSN JCH3 D09L 42XM HNXK D459 YHTQ no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
416 NQ63 G2M4 FRNR TL05 N3RN Q82E 1L91 MCK3 8RLX no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
417 NQ55 0YJC VVU4 XYPC BVDY E01L YQTR GKDF BXC3 no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
418 NQ57 E95K EDDL 3VGQ FEBK YXYP A4X0 VT51 7YXQ no 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Account Type Basic
First Seen in Block 1082460
Most Recent Activity in Block 1096825
Net of Transactions 0.00515
Grand Total 0.00515

Balance History

Recent Transactions

Displaying only the 10 most recent tx out of 515.

BLOCK TX HASH SENDER RECIPIENT SENT VALUE SENT FEE RECV VALUE RECV FEE DATA
Sum of 515 TX 0.00000 0 0.00515 0.003
Net + 0.00515
1096825 0x9a2de0... NQ83 TM8L HTAK... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096802 0x19de37... NQ75 59M6 YX0N... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096793 0xe2d188... NQ51 3MNJ 6R3Q... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096793 0xcd3a49... NQ98 BNH7 FX4S... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096786 0xb886b4... NQ52 TKLK 6FGF... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096774 0x1d3762... NQ89 QRE3 A9L3... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096747 0x65f7c8... NQ17 YTX4 X5U6... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096746 0x33c732... NQ84 57G4 L050... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096744 0xcd9cbe... NQ79 YX41 GEGU... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes
1096744 0x34d289... NQ79 YX41 GEGU... Change Vote 0.00001 Vote change-curve yes

Transactions Grouped

SENDER RECIPIENT TX COUNT SENT VALUE SENT FEE RECV VALUE RECV FEE
Sum of 515 TX 0.00000 0 0.00515 0.003
Net + 0.00515
NQ52 TKLK 6FGF... Change Vote 8 0.00008
NQ69 BGH4 6ES1... Change Vote 6 0.00006
NQ84 DT0K U4SC... Change Vote 5 0.00005
NQ19 TBJJ N7RD... Change Vote 5 0.00005
NQ25 TTUM UEVM... Change Vote 5 0.00005
NQ75 VR1L HYA1... Change Vote 4 0.00004
NQ55 5UE3 G14X... Change Vote 4 0.00004
NQ87 Q35H 4GR1... Change Vote 3 0.00003
NQ29 Q4X7 JS4A... Change Vote 3 0.00003
NQ02 XVUK V5DA... Change Vote 3 0.00003
NQ81 TAK8 5CRN... Change Vote 3 0.00003
NQ04 PSJ4 TYY3... Change Vote 3 0.00003
NQ71 XXDS 7JQH... Change Vote 3 0.00003
NQ40 NLES KC57... Change Vote 3 0.00003
NQ04 24L7 SYD7... Change Vote 3 0.00003
NQ61 5N48 GFKG... Change Vote 3 0.00003
NQ23 MG0J DQJ9... Change Vote 2 0.00002
NQ23 Y0GT H0VF... Change Vote 2 0.00002
NQ07 G8MK S7XQ... Change Vote 2 0.00002
NQ08 CKSF F348... Change Vote 2 0.00002
NQ79 SM10 X99A... Change Vote 2 0.00002
NQ51 EG5C UX3V... Change Vote 2 0.00002
NQ29 6PUR AQAD... Change Vote 2 0.00002
NQ25 2L5B 2CGN... Change Vote 2 0.00002
NQ90 X50L GGR9... Change Vote 2 0.00002
NQ50 DJLC MF54... Change Vote 2 0.00002
NQ45 63U3 76QR... Change Vote 2 0.00002
NQ96 YUDX L0U1... Change Vote 2 0.00002
NQ75 XARS DJJQ... Change Vote 2 0.00002
NQ55 0YJC VVU4... Change Vote 2 0.00002
NQ93 N65R S65G... Change Vote 2 0.00002
NQ34 3XVU 9R9A... Change Vote 2 0.00002
NQ93 HV06 F8JX... Change Vote 2 0.00002
NQ71 Q5GX 3RVY... Change Vote 2 0.00002
NQ38 LE2R PY1B... Change Vote 2 0.00002
NQ21 6PP3 3YYG... Change Vote 2 0.00002
NQ73 13YA V1SH... Change Vote 2 0.00002
NQ79 YX41 GEGU... Change Vote 2 0.00002
NQ93 FEA2 LY4J... Change Vote 2 0.00002
NQ22 P066 6XK0... Change Vote 2 0.00002
NQ65 BKQ7 1RPF... Change Vote 2 0.00002
NQ41 YT2B TSSY... Change Vote 2 0.00002
NQ22 G57U Y7NQ... Change Vote 2 0.00002
Skypool Change Vote 2 0.00002
NQ13 481V T3VV... Change Vote 2 0.00002
NQ83 TM8L HTAK... Change Vote 2 0.00002
NQ31 BCKB EXNR... Change Vote 2 0.00002
NQ79 DDK5 KFJ0... Change Vote 2 0.00002
NQ91 3GM4 4U14... Change Vote 2 0.00002
NQ98 85LS 7DLG... Change Vote 2 0.00002
No blocks mined.

Alternate Address Styles

6DbuM16zxEXCeELPnNuufmsbclE=
e836ee335eb3c445c27842cf9cdbae7e6b1b7251